Den kulturelle skolesekken avlyser fysiske arrangement ut året

Tom tribune - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune avlyser fysiske formidlinger i Den kulturelle skolesekken ut 2020 Camilla Aarsrud
DKS Viken (den kulturelle skolesekken) avlyser alle fysiske arrangement i fylkeskommunal regi i grunnskole og videregående skole fra og med mandag 9. november og ut 2020. Alle digitale formidlinger går som planlagt. Flytting av formidlinger vurderes.

Oppdatering 20.01.2021: Avlysningen forlenges til og med 07. februar 2021

Viken fylkeskommune ser avlysningen som et nødvendig tiltak ut ifra dagens smittesituasjon og myndighetenes anmodning om å sette i verk tiltak for å redusere smitterisikoen.

Unngå reiser

Aktiviteten i DKS består i stor grad av reisevirksomhet for utøvere. De nasjonale rådene er å begrense sosial omgang og unngå reiser dersom det ikke er strengt nødvendig.

Honorarer utbetales

Dette innebefatter også reiser fra områder med høye smittetall til områder med mindre smitte. Sammenkomster som kan være med på å spre smitte innendørs skal unngås.

Viktig del

Profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til barn og unge formidlet gjennom DKS er en viktig del av skolehverdagen. Det er med tungt hjerte at cirka 60 turneer med til sammen cirka 950 enkeltarrangement rundt om i Viken nå avlyses.

Alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden utbetales.

For mer informasjon, kontakt

Leder i DKS Viken fylkeskommune
Cathrine Håkonsen, tlf: 91763119

Til toppen