Det blir flere togavganger mellom Mysen og Rakkestad

Fra 11. desember blir det flere togavganger å velge mellom mellom Mysen og Rakkestad. Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, deltok på en markering av nyheten på Mysen stasjon 17. juni.
Det forbedrede togtilbudet fra desember 2022 mellom Rakkestad og Mysen ble feiret på Mysen stasjon fredag 17. juni. Fra venstre: Erik Unås, Anita Krosby, Vy, Saxe Frøshaug, Indre Østfold), Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Karoline Fjeldstad, ordfører i Rakkestad kommune, og Iselin Bjørnstad, Rakkestad kommune. Åge-Christoffer Lundeby, Vy   

– Dette er gode nyheter. En styrking av togtilbudet er viktig for at flere kan velge kollektivtransport framfor bil, og det gir betydelig raskere reisetid.

– Dette er viktig for innbyggerne som nå får et bedre togtilbud og for kollektivsatsingen i Viken, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Øker attraktiviteten

Tilbudet vil fra 11. desember øke mandag til fredag fra fire til 13/14 avganger på hverdager. Det blir også 20 minutter kortere reisetid, ned til 1 time og 10 minutter.

– Dette er med på å gjøre Rakkestad mer attraktiv både som bostedskommune og som arbeidsplassvekstkommune. Dette aktualiserer kommunen på en helt nye måte. 70 minutter med tog til Oslo er fantastiske nyheter. Dette er med på å gjøre pendling både til og fra kommunen til en helt ny mulighet, sier ordfører i Rakkestad kommune, Karoline Fjeldstad (Sp).

Hun mener samarbeidet med Indre Østfold regionråd har vært avgjørende og peker på at hele Østre linje trenger flere togavganger, siden dette er en vekstregion.

– Dette er en meget god start, sier hun.

Betyr mye for Indre Østfold

Også regionrådsleder Saxe Frøshaug er fornøyd:

– Når innbyggerne i Rakkestad nå får tilnærmet samme togtilbud på hverdagene som byene Askim og Mysen, vil det bety veldig mye for et samlet Indre Østfold. Dette gir store muligheter for næringsliv, kulturliv, uteliv og ikke minst utdanningsinstitusjonene. Vi skal både styrke våre to videregående skoler og vi skal etablere høgskole-/Fagskoletilbudet Campus Mysen, da kommer bedre togforbindelser til å gi store muligheter, sier han fornøyd.

Område i vekst

Drift og leveransesjef Anita Krosby i Vy Øst mener det er et klart grunnlag for å øke antall avganger.

– Det har i flere år vært etterspurt flere enn to avganger hver vei, og nå får vi det til. Så skal vi gjøre oss erfaringer med tilbudet i året som kommer og håper så mange rakstinger som mulig velger toget fra desember. Dette får vi til på grunn av Follobanen, der togene fra desember kan kjøre raskere til Mysen, noe som gjør at vi også rekker å kjøre flere tog videre til Rakkestad for å snu der, sier Krosby.

Til toppen