Dette er den beste entreprenørskapsskolen

Årets vinner av Beste entreprenørskapsskole er Lier videregående skole. Prisen er på 50 000 kroner. Innovasjonscamp ved Lier videregående skole. Lier videregående skole  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Prisen deles ut i et samarbeid mellom UE Viken og Viken fylkeskommune.

Juryen har bestått av:

 • Kristin Willoch Haugen, direktør Oslo/Viken, Innovasjon Norge
 • Bjørn Sjøvold, Regiondirektør KS Viken
 • Magne Skibsted Jensen, Førstelektor i Pedagogikk ved Høgskolen i Østfold

Juryen skriver i sin begrunnelse at entreprenørskap er godt synliggjort i skolens virksomhets- og kompetanseplan under mål og prioriteringer.

Entreprenørskap og innovasjon er en av skolens seks gjennomgående strategier og fremheves som en viktig metode i opplæringen.

Skolen har også satt konkrete måltall for antall elever som skal ha mulighet for å benytte Ungdomsbedrift som metode. I tillegg har skolen en egen prosjektgruppe med ansvar for entreprenørskapsarbeidet.

Skolen gjennomfører entreprenørskapsaktiviteter på alle trinn. Ungdomsbedrift drives både på Vg1, Vg2 og Vg3. Innovasjonscamp gjennomføres med deltakelse på tvers av studieprogram og årstrinn – også med 10. trinn fra den nærliggende ungdomskolen. En rekkes samarbeidspartnere trekkes inn i gjennomføring av disse aktivitetene.

Juryen er spesielt imponert over skolens satsing på kompetanseheving av de ansatte:

 • Prioritert rekruttering av lærere med utdanning på masternivå i entreprenørskap og innovasjon og andre typer formalkompetanse i entreprenørskap
 • Rekruttering av lærere med erfaring fra egen gründervirksomhet
 • Satsing på videreutdanning: skoleåret 2019/2020 tok 14 lærere, 1 instruktør og 1 leder videreutdanning i «Innovasjonspedagogikk og læringsledelse» ved Oslo MET
 • Tre av skolens lærere har gjennomført videreutdanning i entreprenørskap i regi av Universitetet i Agder
 • Lærere sendes årlig på nettverkskurs for UB-lærere
 • Skolen har inngått universitetsskoleavtale med Universitetet i Sørøst-Norge og vil som 

  et ledd i dette også bli «koblet» i et tettere samarbeid med fagmiljøet ved universitet

Skolen kan også vise til et svært systematisk arbeid med å knytte til seg samarbeidspartnere fra lokalt arbeidsliv. Skolen har en egen arbeids – og næringslivskoordinator med ansvar for dette arbeidet og som gjør at skolen har en imponerende liste over formelle samarbeidsavtaler.

Det resulterer i at svært mange av oppgavene som elevene gjennomfører er på oppdrag av eller i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv eller andre utdanningsinstitusjoner. Dette er praksisnær og entreprenøriell opplæring!