Digitalt møte i Viken fylkesting

Viken fylkesting møtes 19. og 20. mai. Møtet blir gjennomført digitalt og sendes direkte på nett. 

Fylkestinget i Viken - Klikk for stort bilde Tom-Egil Jensen/FMV foto  

Du kan følget møtet direkte på nett her

Det blir lagt ut opptak av møtet i etterkant.

Tidspunkt

  • Møtet begynner tirsdag 19. mai klokka 15.00. Det er da satt av inntil to timer til spørretimen, som er spørsmål til fylkesrådet.
  • Behandlingen av saker starter onsdag 20. mai klokka 9.00.  Det tas sikte på å kjøre to-timers bolker, med én times pause mellom.

Saksliste

Her finner du innkalling og saksliste 

Noen av sakene som skal behandles er:

  • Orientering om igangsatte tiltak som følge av korona-epidemien.
  • Økonomisk situasjon for kollektivselskapene i Viken.
  • Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspill til grunnlag for prioriteringer.
  • Tilstandsrapport for videregående opplæring 2018/2019.  
  • Disponering av midler til bedriftsintern opplæring (BIO) og kompetanseheving – tiltakspakke I og II.

Rettelser på sakskartet

Sakskartet til fylkestinget 20.05.2020 er oppdatert siden den ble publisert første gang, og er nå tilgjengelig. Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:

  • Oslopakke 3 – trinn 3 i nytt trafikantbetalingssystem – justert vedtak: Denne saken ble trukket av fylkesrådet til samferdselskomiteens behandling 29.04.2020. Ved en feil ble den ikke automatisk slettet fra sakskartet til fylkestinget. Den er nå tatt ut.
  • Det har kommet inn flere spørsmål og interpellasjoner siden sakskartet først ble publisert. Disse er nå tatt med.

For medier

Dersom det ønskes intervjuer med politikere i fylkestinget kan disse kontaktes direkte i forkant eller etterkant av møtet.

Ønskes det kommentarer fra fylkesrådet ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Tone Stenbek, epost: tonesten@viken.no, tlf. 970 18 337 

For spørsmål knyttet til gjennomføringen av møtet, kontakt fylkestingets sekretariat ved direktør Ole Kjendlie, epost: olek@viken.no, tlf. 906 20 707.

Om fylkestinget

Viken fylkesting består av 87 direkte valgte medlemmer. 

Her ser du hvem som ble valgt ved fylkestingsvalget 9. september 2019

Til toppen