Din kommune kan få støtte til lavterskeltilbud for barn og unge

 Viken fylkeskommune vil styrke barn og unges psykiske helse og lyser ut fire millioner kroner i tiltaksmidler. Alle kommuner i Viken kan søke.  Rachel Coyne/Unsplash

Koronapandemien og nedstengningstiltak har rammet barn og unge hardt. Særlig har utsatte og sårbare barn og unge fått det vanskeligere. 

Vil komme raskt i gang

– Viken fylkeskommune vil bidra til å dempe de negative konsekvensene av pandemien for barn og unge og vi ser at det haster, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, som også har ansvar for folkehelse. 

Hun inviterer alle kommuner i Viken til å søke om midler til lavterskeltilbud for barn og unge. Tiltakene skal være tilgjengelig for alle og gratis å bruke. Hver kommune kan søke om mellom 200 000 kr - 400 000 kr. Fire millioner kroner er totalt satt av til den nye tiltaksordningen og kommuner som søker må ha frivilligheten med på laget. 

Viktig å styrke barn og unges psykiske helse

– Nå håper vi det kommer inn mange gode og lokale initiativ som kan bidra til å styrke barn og unges psykiske helse i Viken, sier Anne-Beathe Tvinnereim. 

Søknadsfrist: 15. november.

Les mer og søk her

Satsingen er en del av Tiltakspakke for Viken-samfunnet. Støtteordningen er opprettet for å dempe de negative ettervirkningene av pandemien, og gjøre veien tilbake til den «nye normalen» så god som mulig.

Les mer om tiltakspakken for Viken-samfunnet

Til toppen