Disse er historiske - Ungdommens fylkesting er etablert

Ungdommens fylkesting i Viken er nå formelt etablert. Gjennom to dager har ungdom fra hele fylket vært samlet digitalt til det historiske møtet. Klikk for stort bildeI GANG: Ingvild Søreide og Daniel Aluku leder det første Ungdommens fylkestingsmøte fra fylkeshuset i Sarpsborg. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune   

– Dette har vi venta lenge på, og endelig er vi i gang. Viken er fylket med flest ungdommer i Norge, og vår stemme blir viktig framover. Ungdom i Viken skal føle seg hørt og sett, sier Daniel Aluku, leder i interimstyret i Ungdommens fylkesråd i Viken.  

20-åringen fra Mysen i Indre Østfold kommune har, sammen med nestleder Ingvild Søreide, ledet det to dager lange historiske møtet fra fylkeshuset i Sarpsborg.

100 deltakere

Ungdommens fylkesting består av representanter fra de 51 kommunene og de 58 videregående skolene, og rundt 100 ungdommer fra hele fylket har deltatt digitalt.

På grunn av korona har oppstarten vært utsatt en rekke ganger, og det første møtet har derfor handlet mest om å få formalitetene på plass, forteller nestleder Ingvild Søreide.

– Først til høsten begynner saksbehandlingen for alvor, sier 17-åringen fra Sunnvolden i Hole kommune.

Tettpakket program

Selv om det ikke har stått vanlig saksbehandling på møteagendaen, har programmet likevel vært tettpakket.

I løpet av to dager har ungdommene blitt kjent med hverandre, fått møte fylkesordfører Roger Ryberg og fylkesrådsleder Tonje Brenna, fått innføring i parlamentarisme, videohilsener fra statsministeren, fylkesrådene, stortingspresidenten og barne- og familieministeren, og hatt arbeidsverksted og diskusjoner.

  Videre har arbeidet med en ungdomspolitisk plattform kommet i gang, og det har blitt valgt kandidater til Ungdommens fylkesråd – bestående av 12 medlemmer - som formelt velges av fylkestinget i Viken i juni.

Tror på gjennomslag

Som en rød tråd gjennom hele programmet har de jobbet med følgende spørsmål: Hva er viktig for ungdom i Viken?

– Vi jobber for ungdom i Viken, og vi håper å få mange innspill fra de unge der ute til saker vi skal jobbe med. Det er viktig for oss å si: Ta kontakt. Ingen sak er for liten eller stor, og ingen ungdommer skal føle at de ikke kommer til orde, sier Aluku.

Nestleder Søreide har god tro på at ungdommens fylkesråd vil markere seg i tiden som kommer.

– Skal vi se et år fram, så tror jeg vi har fått etablert et godt ungdomsråd som har medvirkning, og god kontakt med både fylkesrådsleder, fylkesordfører og andre med påvirkningskraft i fylkeskommunen. Vi skal sette saker ungdom er opptatt av på dagsorden, enten det gjelder busstilbud, ønske om ny fotballbane, eller tilbud om sjokolademelk i kantina, sier Søreide.

– Ungdom skal få snakke for seg selv

Snorklipping hører også med når store begivenheter finner sted. Fylkesordfører Roger Ryberg fikk æren av å formelt åpne det aller første fylkestinget.

Klikk for stort bildeHØYTIDLIG: Fylkesordfører Roger Ryberg fikk æren av å åpne det historiske første møtet.  – Engasjementet og innsatsen gjør dere til forbilledlige aktive borgere, og dermed rollemodeller til inspirasjon for all ungdom i Viken, sa Ryberg i sin åpningstale.

Han mener Ungdommens fylkesting sikrer at en viktig gruppe i samfunnet er representert i det offentlige ordskiftet.  

– Ungdom vet best hva ungdom mangler, trenger og drømmer om. Det er bare ungdom som vet hva ungdom mener. Derfor skal ungdom få snakke for seg selv, og komme til orde i alle saker, fra kollektivtransport til tannhelse, og fra videregående skole til kulturtilbud, sier han.

Imponert fylkesrådsleder

Fylkesrådsleder Tonje Brenna deltok også på møtet digitalt, og føyer seg inn i rekken av gratulanter.

 – Det er veldig viktig at vi endelig har fått ungdommens fylkesting formelt på plass. Unge skal bli hørt. Jeg har vært så heldig å få jobbe med dere ved flere anledninger, og det som imponerer meg mest med ungdom i Viken er hvor stor rettferdighetssans dere har. Når dere jobber med saker, tenker dere ikke på hva som er best for dere selv, men på hva som er best for fellesskapet, sier Brenna.

Til toppen