Disse idrettsanleggene får spillemidler

Fordelingen av spillemidler til idretten er klar. Totalt får 301 idrettsanlegg over hele Viken midler fra fylkeskommunen. – Dette er sårt trengte midler til idretten, som det føles godt å kunne fordele, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold.
Gutter spiller vannpolo - Klikk for stort bilde Dag Rinden, Sørumsand IF  

Drøye 271 millioner kroner er fordelt til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Viken.

Camilla Sørensen Eidsvold - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold (SV). Tom-Erik Jensen   – Det er naturligvis en gledens dag å kunne fordele disse sårt trengte midlene til gode formål for idretten rundt om i fylket. Vi skulle selvfølgelig hatt mer penger i «potten» – det har vi vært tydelige på, sier fylkesråden. 

Som følge av koronapandemien har fylkesrådet og kulturdepartementet valgt å prioritere frivillige lag og foreninger i år. Som en konsekvens har over halvparten av søknadssummen i kategorien nærmiljøanlegg fått tildelt midler. Dette er anlegg for egenorganisert aktivitet, som parkouranlegg (hinderløyper), mindre ballflater, skateanlegg og lignende, og som ikke skal benyttes av den organiserte idretten.  

Fylkesrådet ønsker at disse anleggene, sammen med anlegg for friluftsliv, skal ha kortere ventetid på tildeling av midler enn de ordinære anleggene.

I overkant av 22 prosent av søknadssummen for ordinære anlegg er innvilget. Det er alt fra store idrettsanlegg og svømmehaller til klubbhus, kunstgressbaner og motorsportanlegg.

I løpet av kort tid vil alle søkere motta svar på sine søknader.

Disse anleggene får midler i 2020

Se også hvordan du søker om spillemidler

Til toppen