Eksamen avlyses

Alle skriftlige eksamener for videregående skole våren 2020 er avlyst. Elevene vil få vitnemål selv om skriftlig eksamen avlyses.

Tavle, blyanter og bøker - Klikk for stort bilde Shutterstock

På grunn av koronasituasjonen avlyser regjeringen all skriftlig eksamen for elevene i videregående skole denne våren.

Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om. Dette vil bli besluttet etter påske.

Det arbeides også videre med mulige løsninger for privatisteksamen og lærlinger.

Eksamen for privatister og lærlinger

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Hva som skjer med privatisteksamen vil bli avklart etter påske.

Til toppen