– En dysleksivennlig skole er god skole for alle

I juni ble Lier videregående skole godkjent som dysleksiskole, og følger med det etter Drammen videregående skole. Ellers i Viken ble også den private skolen Seiersborg i Fredrikstad godkjent som dysleksivennlig i år.

Laget rundt elevene med lese- og skrivevansker er (fra venstre) avdelingsleder for elevtjenesten Jakob Vik, Aina Molund Kjos og Elise Myhren i dysleksiteamet og rektor Cathrine Borge Bolle.  - Klikk for stort bildeLier videregående er godkjent som dysleksivennlig skole. Laget rundt elevene med lese- og skrivevansker er (fra venstre) avdelingsleder for elevtjenesten Jakob Vik, Aina Molund Kjos og Elise Myhren i dysleksiteamet og rektor Cathrine Borge Bolle. Ane Forr-Rydgren

– Dysleksivennlige skoler er gode skoler for alle elever, presiserer spesialpedagog Aina Molund Kjos, ved Lier videregående skole.

Hun har ansvaret for dysleksiteamet ved skolen, som har jobbet så godt og systematisk med både forberedelser, tiltak og forbedringer at sertifiseringen nå er på plass.

Dysleksi Norge har kriterier vi må oppfylle for å bli en dysleksivennlig skole. De har bistått med å gi lærere kurs og har vært våre samarbeidspartnere i hele prosessen, forteller Molund Kjos.

Dysleksi Norge stiller strenge krav, og arbeidet har tatt tre år. 

– Vi har et godt samarbeid med foreningens avdeling i Buskerud, og sammen har vi arrangert kurs for lærere og elever i rettskrivingsprogrammet Lingdys, som er et godt verktøy for elever med lese- og skrivevansker.

Også matematikkvennlig

De dysleksivennlige skolene har fått et nytt krav om å systematisere arbeidet matematikkvansker og spesifikke språkvansker.

På Lier videregående har dysleksiteamet jevnlige møter med matematikkseksjonen for å bli flinkere til å kartlegge og tilrettelegge for elever med spesifikke tall- eller språkvansker.

Målet er å sette inn gode tiltak i grupper der vi ser at flere sliter med faget. De senere årene har vi fått flere elever som har spesifikke språkvansker, og vi sørger for at denne gruppen elever får de rettighetene de har krav på.

– Vi ble sertifisert i slutten av juni, og er veldig glade for at vi nå kan kalle Lier videregående skole dysleksivennlig, sier rektor Cathrine Borge Bolle, synlig stolt av dysleksi-teamet sitt.

– Arbeidet med å være dysleksivennlig er ikke ferdig med denne sertifiseringen – tvert imot. Vi skal sørge for at Lier videregående skolen stadig utvikler seg på dette området, presiserer rektor.

– Å bli sertifisert som en dysleksivennlig skole betyr bare at vi her på Lier må arbeide enda mer målrettet for å bli gode på tilrettelegging. Vi er fortsatt i en læringsprosess.

For å få sertifiseringen har Lier videregående skole jobbet med blant annet:

  • å registrere elever med dysleksi
  • å kartlegge alle elever i lesing, matematikk og engelsk. Se gjennom alle resultatene etter tegn på lese- og/ eller skrivevansker eller mattevansker
  • å gi hver enkelt elev med dysleksi en kontaktperson i vårt dysleksi-team som tar en kartleggingssamtale med eleven om elevens utfordringer og bakgrunn, og hjelper til med å søke tilrettelegging, eventuelt søke fritak for vurdering i sidemål. Teamet kan være en støttespiller i kontakten med faglærere.
  • å hjelpe hver dyslektiker med å søke om lese- og rettskrivingsprogrammet Lingdys, som NAV støtter dem økonomisk med. Vi lærer dem opp i bruken av programmet.
  • å veilede lærere i god pedagogikk for dyslektikere, noe som også gagner de andre elevene i klassen
  • å bistår i de ulike avdelingene på skolen med tema som dysleksi og tilrettelegging
  • å tipse pedagoger ved skolen om ulike kurs innen spesialpedagogikk (vi har laget tipsark om god pedagogikk for ulike typer vansker)
  • å teste og diagnostisere elever med dysleksi med verktøyet LOGOS.  

 

Til toppen