En rettferdig inntaksordning for like muligheter

Alle elever i Viken kan søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket. Klikk for stort bildeINNTAK: Alle elever i Viken kan søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket. Trine Sirnes (illustrasjon)  

Søkere til Vg1 må søke tre utdanningsprogram, men kan søke så mange skoler de ønsker. Samtidig får elevene prioritet ved å søke på en skole nært der de bor, uansett karakterer fra ungdomsskolen. 

Derfor får søkerne nå ekstrapoeng når man søker på den nærmeste skolen som har det utdanningsprogrammet man ønsker. 

Ekstrapoeng på nærskole

– Alle elever i Viken kan søke på alle skolene i Viken. Søkerne får ekstrapoeng ved å søke seg til sin nærskole, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune. 

Alle i hele Viken kan søke på det utdanningsprogrammet og den skolen de har lyst å gå på, så skal inntaksordningen sørge for at elevene kommer inn på en skole nærmest mulig. Ønsket utdanningsprogram vil være førende for hvilken skole man kommer inn på.

Det finnes også mulighet for å få nærskolepoeng når du søker på skoler som ikke er din nærskole, slik at du konkurrerer på lik linje med de lokale søkerne. 

Begrunnelsen i søknaden kan være behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur eller idrett på et høyt nivå, eller om det er en mer praktisk reisevei til annen skole. Bestemmelsen om reisevei vil ha betydning i andre deler av Viken der befolkningen bor spredt med store avstander 

Det finnes også andre bestemmelser i forskrift til opplæringsloven som ivaretar søkere med for eksempel omfattende behov for spesialundervisning. Dette er derfor ikke regulert i den lokale inntaksordningen.  

Hovedregelen for inntak:   

 • Alle i hele Viken kan søke den skolen og det utdanningsprogrammet de vil.   
 • Elevene får ekstra poeng for å søke til nærskolen sin.   
 • Nærskolen defineres som den nærmeste skolen som har det tilbudet eleven ønsker å gå på.  

Det er 11 utdanningsprogram som inngår i nærskoleordningen. Det betyr at hver elev vil ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram elevene vil gå på. 

De 11 utdanningsprogrammene er:

 • BA Bygg og anleggsteknikk
 1. EL Elektro og datateknologi
 • FD Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • HS Helse- og oppvekstfag
 • ID Idrettsfag
 • KD Kunst, design og arkitektur
 • ME Medier og kommunikasjon
 • RM Restaurant og Matfag
 • SR Salg, service og reiseliv
 • ST Studiespesialisering
 • TP Teknologi- og industrifag

Følgende utdanningsprogram finnes kun på noen få skoler i fylket, og til disse utdanningsprogrammene søker alle på lik linje: 

 • MD Musikk, dans og drama
 • DT Håndverk, design og produktutvikling
 • IM Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • NA Naturbruk

Søkere prioriteres til en nærskole som tilbyr ønsket utdanningsprogram. I praksis betyr det at søkerne kan få ekstrapoeng til flere skoler avhengig av hvilke utdanningsprogram de søker.  

Søkere til Vg1 har rett til inntak på et av de tre utdanningsprogrammene de søker.  

I Asker øst og Bærum ligger skolene tett, og det er derfor flere skoler som regnes som nærskole for søkere til Vg1 studiespesialisering. Også elever fra Lillestrøm, Moss og Sarpsborg har mer enn én skole de får nærskolepoeng på når de søker. Dette fordi skolene ligger tett.  

Slik blir inndelingen av nærskoleområder:

Asker og Bærum: Fire nærskoleområder ved inntak til Vg1 studiespesialisering 

I Asker og Bærum er det derfor først og fremst for inntak til Vg1 studiespesialisering at nærskolepoengene får størst betydning. Tidligere kunne en lokal søker konkurreres ut av sin nærmeste skole, av en søker med bedre karakterer fra et annet sted.

Nå vil geografi telle mer, og sikre at elever uansett karakterer kan komme inn på sin nærskole.  

I Asker og i Bærum er det totalt 10 videregående skoler som tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering. Bosettingen er i mange områder tett, og det er vanskelig å fordele postnumre på skolene slik at fordelingen av plasser på potensielle søkere blir lik. 

Nærskoleområdene er definert slik at det i størst mulig grad blir et likt antall plasser som er til disposisjon for et likt antall søkere.

Fylkesrådet har derfor tilpasset nærskoleområdene for inntak til Vg1 studiespesialisering i Asker øst og Bærum og delt inn i fire nærskoleområder: 

 1. Eikeli, Stabekk og Nadderud videregående skoler 
 1. Rosenvilde, Dønski, Valler og Sandvika videregående skoler 
 1. Nesbru og Sandvika videregående skoler 
 1. Asker og Nesbru videregående skoler 

Røyken videregående skole er regnet som en egen nærskole på grunn av beliggenhet.  

Disse inntaksområdene er fordelt på postnumre. Alle folkeregistrert på disse postnumrene har prioritet til Vg 1 studiespesialisering på skoler i dette nærskoleområdet før andre søker.  

Sandvika og Nesbru er tilknyttet to nærskoleområder. Det er gjort for å få en lik tilgang på plasser. Det er viktig å merke seg at alle kan søke dit de vil, men får ekstrapoeng til en skole i sitt nærskoleområde når de søker Vg1 studiespesialisering.  

Nærskoleområdene på Romerike 

På Romerike er det Lørenskog og Lillestrøm som får flere skoler innen det enkelte nærskoleområde.  

På Nedre Romerike utgjør Lørenskog og Mailand ett inntaksområde, som betyr at elevene her får ekstrapoeng ved å søke seg til begge disse skolene.  

Det samme gjelder for Skedsmo og Lillestrøm videregående skoler, som dermed utgjør ett felles nærskoleområde.  

De øvrige skolene på Nedre og Øvre Romerike blir nærskoler, slik at elevene får ekstrapoeng ved å søke seg til den nærmeste skolen.  

Nærskoleområdene i Moss og Sarpsborg 

I Moss utgjør Malakoff og Kirkeparken videregående skoler ett nærskoleområde, som dermed betyr at elevene her får ekstrapoeng ved å søke seg til begge disse skolene.  

I Sarpsborg vil det samme gjelde for Greåker og St. Olav videregående skoler, som vil utgjøre ett nærskoleområde.  

De øvrige skolene i tidligere Østfold blir nærskoler, slik at elevene får ekstrapoeng ved å søke seg til den nærmeste skolen. 

Alle er nærskoler i tidligere Buskerud 

Skolene i tidligere Buskerud blir alle nærskoler. Elevene får dermed ekstrapoeng ved å søke seg til den nærmeste skolen. 

Slik vil søkerne finne sitt nærskoleområde

Det vil bli utarbeidet et søkeverktøy hvor søkere til videregående skoler i Viken kan legge inn sitt postnummer og så få opp de skolene som er deres nærskole fordelt på de ulike utdanningsprogrammene. Dette arbeides det med.  

Hovedregel

 • Alle i hele Viken kan søke den skolen og det utdanningsprogrammet de vil.   
 • Elevene får ekstra poeng for å søke til nærskolen sin.   
 • Nærskolen defineres som den nærmeste skolen som har det tilbudet eleven ønsker å gå på.  
 • Det er elleve utdanningsprogram som inngår i nærskoleordningen. Det betyr at hver elev vil ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram elevene vil gå på.        

Unntak og detaljer

 • Utdanningsprogram som det bare er 3-5 av regnes som fylkesdekkende og kan søkes fritt i hele Viken. Det gjelder f.eks IB og Naturbruk.   
 • Gjelder studiespesialisering: Der det er så kort avstand mellom skolene at det er vanskelig å definere en nærskole, (2-3 kilometer), regnes skolene som en del av det samme nærskoleområdet. Dette vil gjelde for eksempel for Bærum, Moss og Lillestrøm.  
 • Nærskoleområdene er satt sammen basert på postnummer, geografi-reisevei og søkerhistorikk.   
 • Unntak: Behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur og idrett på et høyt nivå, samt om det er en mer praktisk reisevei til annen skole, er muligheter til å søke unntak fra ordningen.   

Fordeler ved ordningen

 • Eleven skal slippe lang reisevei. 
 • Inntaksordningen skal bidra til sosial utjevning og integrering.  
 • Motvirke unødvendig karakterpress i ungdomsskolen. 
 • Mindre utgifter til skoleskyss 
 • Større forutsigbarhet for søkerne 
 • Felles ordning for hele Viken

Alle skolene med studiespesialisering kan tilby elevene opplæring slik at de kan gå ut med generell- eller spesiell studiekompetanse og være like kvalifisert for videre utdanning i universitet- og høyskolesystemet.  

Til toppen