Enighet om revidert Oslopakke 3-avtale

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er enige om ny tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen. Avtalen legger til rette for at det kan arbeides videre med prosjektene gjennom finansiering med økte bomtakster.

Fra venstre: Andreas Halse, gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune, Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken fylkesting. - Klikk for stort bildeFra venstre: Andreas Halse, gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune, Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken fylkesting. Jan Ivar Bøe/Viken fylkeskommune

Inntektene vil, med nye takster, øke med 5 milliarder kroner for perioden 2023–2026.

Bomtakstene vil endres i to trinn: 

 • Den første endringen vil gjelde fra 01.09.2022.
 • Det neste trinnet innføres 01.01.2024.

Innkreving av bompenger administreres av Fjellinjen AS. Avtalen skal endelig godkjennes av Bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken, samtidig som disse tar stilling til videre utbygging av Fornebubanen.

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet som sikrer midler til utbygging av kollektivtrafikken. Fornebubanen sikres en realistisk finansiering, som gjør at prosjektet kan gjennomføres. I tillegg er jeg særlig fornøyd med at det settes av 230 millioner kroner i perioden 2023-2026 til høystandard kollektivtrase fra Oslo grense til Kjeller, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.

– Det er veldig bra at det er prioritert ekstra midler til kollektivtransporten som er i en utfordrende situasjon etter pandemien, og til utvikling av fleksible billettløsninger. Jeg er fornøyd med at vi får et bompengesystem som bidrar til redusert trafikk, og at også elbilistene i større grad er med på spleiselaget for viktige samferdselsinvesteringer, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

– Jeg er glad og lettet over at vi nå kan gå videre med både Fornebubanen og Oslopakke 3-avtalen. Det er viktig for både for kollektivpassasjerene og bilistene at vi klarer å bli enige om å fortsette samarbeidet slik at baner kan bygges, driftsmidlene til bussene kan fortsette samtidig som økningen i bomtakstene holdes på et moderat nivå. For Fornebubanens del er det også viktig at de vel 2 milliarder som til nå er brukt på prosjektet ikke er bortkastede penger, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken fylkesting.

Det blir økte bomtakster fra 1. september

Tabellene viser nye takster som innføres 1. september 2022 og 1. januar 2024. De nye takstene skal prisjusteres i perioden 2022–2024.

Partene har avtalt at lette nullutslippskjøretøy skal ha takster lik 50 prosent av normaltakst.

Bomtakster lette kjøretøy

Bygrense og Osloringen – utenom rush

Dagens takster

 • Normal: 22
 • Diesel: 26
 • El-personbil: 6
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.09.2022

 • Normal: 28
 • Diesel: 32
 • El-personbil:14
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.01.2024

 • Normal: 31
 • Diesel: 35
 • El-personbil:15,5
 • El-varebil: 0

Bygrense og Osloringen – i rush

Dagens takster

 • Normal: 28
 • Diesel: 31
 • El-personbil: 11
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.09.2022

 • Normal: 34
 • Diesel: 37
 • El-personbil:17
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.01.2024

 • Normal: 37
 • Diesel: 40
 • El-personbil:18,5
 • El-varebil: 0

Indre ring – utenom rush

Dagens takster

 • Normal: 18
 • Diesel: 20
 • El-personbil: 5
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.09.2022

 • Normal: 28
 • Diesel: 32
 • El-personbil:14
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.01.2024

 • Normal: 31
 • Diesel: 35
 • El-personbil: 15,5
 • El-varebil: 0

Indre ring – i rush

Dagens takster

 • Normal: 22
 • Diesel: 24
 • El-personbil: 9
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.09.2022

 • Normal: 34
 • Diesel: 37
 • El-personbil: 17
 • El-varebil: 0

Nye takster fra 01.01.2024

 • Normal: 37
 • Diesel: 40
 • El-personbil: 18,5
 • El-varebil: 0

Bomtakster tunge kjøretøy

Bygrense, Osloringen og indre ring – utenom rush

Dagens takster

 • Euro VI: 49
 • Euro V og eldre: 88
 • El-tunge: 0

Nye takster fra 01.09.2022

 • Euro VI: 49
 • Euro V og eldre: 88
 • El-tunge: 0

Nye takster fra 01.01.2024

 • Euro VI: 59
 • Euro V og eldre: 107
 • El-tunge: 0

Bygrense, Osloringen og indre ring – i rush

Dagens takster

 • Euro VI: 66
 • Euro V og eldre: 104
 • El-tunge: 0

Nye takster fra 01.09.2022

 • Euro VI: 66
 • Euro V og eldre: 104
 • El-tunge: 0

Nye takster fra 01.01.2024

 • Euro VI: 86
 • Euro V og eldre: 142
 • El-tunge: 0

Det skal, som tidligere, være felles timeregel for Oslosnittene (Osloringen og Indre ring) og egen timeregel for Bygrensen. Regel om månedstak videreføres som tidligere.

Oslopakke 3 –sekretariat vil legge ut mer informasjon om detaljer i avtalen på vegvesen.no

Om Oslopakke 3

 • Oslopakke 3 er plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008–2036.
 • Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.
 • Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.
Til toppen