Er du elev eller lærling med stryk eller ikke vurdering? Ta et fag på sommerskole

Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

På sommerskolen får du opplæring, og du går opp til eksamen i faget på kursets siste dag.

Påmeldingsfristen var onsdag 15. juni 2022. Du kan ikke lenger melde deg på.

Velg fag og skole

Åtte videregående skoler i Viken gjennomfører sommerskole i ulike fag. Du kan velge både kurs og skole fritt i hele fylket hvis du har karakteren 1, eller har ikke vurdering (IV) fra 2021 eller tidligere.

For å melde deg på, må du ha folkeregistrert adresse i Viken og gå på, eller ha gått på, en skole i Viken.

Fellesfag med muntlig eller muntlig-praktisk eksamen skolene tilbyr opplæring i

  • kroppsøving
  • naturfag
  • norsk
  • engelsk
  • historie
  • religion og etikk
  • samfunnsfag

Målet med sommerskolen er å sikre at så mange elever som mulig klarer å fullføre og bestå videregående opplæring, slik at de har et godt utgangspunkt for jobb eller videre utdanning.

Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken

Til toppen