Erklærer arbeidslivskrise - vedtar ekstraordinær innsats i Gardermoregionen og Hallingdal 

Gardermoregionen og Hallingdal har mistet så mange arbeidsplasser at de nå får omstillingsstatus. Viken fylkeskommune ba i fjor staten om å hjelpe det lokale næringslivet, men fikk nei.  – Vi har ikke tid til å vente på Regjeringen lenger. Derfor har fylkesrådet i Viken besluttet å gi omstillingsstatus til Gardermoregionen og Hallingdal og sette i gang arbeidet, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Klikk for stort bildeGIR STØTTE: Koronakrisen har rammet flere regioner i Viken spesielt hardt., konstaterer fylkesrådsleder Tonje Brenna. Morten Brakestad  

26. mars vedtok fylkesrådet å gi Gardermoregionen, ved Ullensaker og Nannestad, og hele Hallingdal omstillingsstatus. Til dette arbeidet gis 3 millioner kroner til Gardermoregionen og 2 millioner kroner til Hallingdal.

Beløpet skal gis årlig gjennom tre år. Fylkesrådet forventer at Kommunaldepartementet stiller opp med sin del av finansieringen etter årets søknad. 

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner der mange arbeidsplasser har gått tapt. Det er fylkeskommunen som gir den aktuelle regionen omstillingsstatus og dermed tilgang på en rekke virkemidler fra Innovasjon Norge. 

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen avslo søknaden om omstillingsmidler som ble sendt i fjor. De gjør ikke i nærheten av nok for å hjelpe disse regionene med å skape nye arbeidsplasser. Vi har ikke tid til å vente og setter i gang nå.

Regjeringen vil motta ny søknad fra oss 20. april og vi har klare forventninger om at den godkjennes i neste års statsbudsjett eller helst i revidert statsbudsjett i inneværende år, sier Brenna. 

Satsingen på regional omstilling finansieres normalt av kommunaldepartementet, og samler dermed innsats fra stat, fylke og kommune sammen med Innovasjon Norge for å hjelpe omstillingen i de sterkt rammede regionene. 

Gi forutsigbarhet

Regional omstilling er et langsiktig og ekstraordinært arbeid for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner.  

– Å bevilge penger til å gi omstillingsstatus, gir regionen tilgang på mange flere kroner fra virkemiddelapparatet og andre ressurser, påpeker fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.  

Klikk for stort bildeJOBBER LANGSIKTIG: Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad. Jan Ivar Bøe – Vi vet at det vil ta tid å gjøre regionene sterkere og bedre rustet for fremtidige kriser. Dette tiltaket gir forutsigbarhet for at vi nettopp kan jobbe i et langsiktig perspektiv. Hallingdal og Gardermoregionen skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem, sier Grimstad.      

Les mer på Innovasjon Norges sider her 

Ordførere: – Utrolig viktig støtte 

Etter at flytrafikken falt dramatisk over natta i fjor, ble næringslivet i området på og rundt Gardermoen hardt rammet.  

  • 1 962 personer er nå helt ledige i Ullensaker per februar 2021, det er 1 253 flere enn samme måned i fjor. Om lag 44 prosent av de helt ledige er permitterte.  
  • I Nannestad er 618 personer er nå helt ledige per februar 2021, det er 454 flere enn samme måned i fjor. Om lag 54 prosent av de helt ledige er permitterte. 

– Nedstengningen har ført til at flere tusen har blitt permittert og oppsagt på og rundt Gardermoen. Det er snakk om Norges største arbeidsplass og konsekvensene er enorme. Jeg er glad for at Viken tar ansvar og setter i gang dette viktige arbeidet. Koronakrisen har vist at Øvre Romerike trenger flere bein å stå på, sier Ullensaker-ordfører Eyvind Schumacher (Ap). 

Knallhardt

Også i Hallingdal, hvor reiseliv utgjør den klart viktigste næringsvirksomheten, har korona-pandemien truffet knallhardt.  

321 personer er nå helt ledige i Hallingdal per februar 2021, det er 195 flere enn samme måned i fjor. Om lag 50 prosent av de helt ledige er permitterte. 

Med de siste tiltakene, og påfølgende nedstenginger, blir tallene for mars trolig enda høyere.  

Regionrådsordfører i Hallingdal, Solveig Vestenfor (Ap), mener derfor omstillingsstatusen Hallingdal nå får er svært viktig.  

– Vi har lenge jobba for å utvikle nye næringer og nye arbeidsplasser i Hallingdal. Den siste nedstengingen vist oss med fullt alvor hvor viktig det er at vi lykkes med det. Med omstillingsstatus kan vi endelig få tilgang på viktige virkemidler og tilskuddsordninger fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Hele Hallingdal er klare til felles krafttak for å skape nye arbeidsplasser, samtidig som vi skal ta vare på og styrke reiselivsnæringa vår, sier hun.  

Viktig for næringslivet 

Runar Bålsrud er daglig leder i Innovasjon Gardermoen og har vært involvert med innspill til søknaden om omstillingsmidler som ble sendt allerede i fjor. 

– Vi ser at krisa i Gardermoregionen er langt mer omfattende enn det man så for seg sist sommer. Derfor er jeg veldig glad for at Viken fylkeskommune følger opp med å gi regionen omstillingsstatus og midler til å starte opp arbeidet.

Gardermoregionen har enorme muligheter for næringslivsutvikling, men trenger ressurser til å sette i gang gode prosesser for å skape varige nye arbeidsplasser og redusere sårbarheten man har med et for ensidig næringsliv.  

Nå håper jeg nasjonale myndigheter følger opp med midler i en størrelsesorden som kan bidra til en reel omstilling. Skal man klare det trengs en omfattende satsing og ressurstilgang, sier han. 

Roger Espeli er daglig leder for Geilogruppen og har hele det siste året jobbet for at reiselivsnæringa i Hallingdal best mulig skal komme seg gjennom koronakrisen. Espeli var selv involvert i utformingen av søknaden «Sats på Hallingdal!» som ble sendt sommeren 2020. 

– Vi er i verdensklasse på reiseliv. Det skal vi fortsette å være i fremtiden. Det står ikke i motsetning til at vi også skal omstille oss. For hele Hallingdal, og næringslivet spesielt, er det en styrke om vi lykkes med å satse på nye næringer og skape nye arbeidsplasser.

Jeg har store forventninger, og er nysgjerrig på hvilke virkemidler og tilskuddsordninger vi nå kan få tilgang på gjennom at vi får omstillingsstatus, sier han. 

Støtte gjennom hele omstillingsprosessen 

Konkret innebærer «omstillingsstatus» at de aktuelle regionene får tilført ekstraordinære midler til omstillingsarbeidet.  Men like viktig er det at det også stilles til rådighet virkemidler og støtte fra både Innovasjon Norge og fylkeskommunen gjennom hele omstillingsprosessen.

Kommunene skal derfor være trygge på at de har med seg flere samarbeidspartnere i arbeidet med å omstille seg.  

Innovasjon Norge har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid, en rolle de har hatt siden 1993. 

– Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. 

Omstillingsarbeidet skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, og få et mer robust og variert næringsliv. Vi har god erfaring med at kommuner som får omstillingsstatus lykkes med akkurat dette, forklarer spesialrådgiver Anne Helgesen i Innovasjon Norge. 

– Regjeringen gjør ikke jobben sin 

Viken fylkeskommune har altså tidligere bedt staten bli med på et samarbeid for å Gardermoregionen ut av korona-krisen, hvor blant annet omstillingsmidler har vært et mulig virkemiddel.  

Brenna legger ikke skjul på at hun skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp denne invitasjonen.  

– Her gjør ikke regjeringen jobben sin. Viken akter ikke å sitte stille og se på når to av våre viktigste reiselivsregioner trenger hjelp. Derfor gjør vi dette nå på eget initiativ, men håper selvfølgelig at regjeringen ombestemmer seg når de mottar søknaden for Hallingdal og Gardermoregionen 20. april i år.  

Til toppen