Fagskolen i Viken har startet Europas første stibyggerutdanning

Det finnes mange ildsjeler og ivrige byggere av stier rundt i verden og stibygging har etter hvert utviklet seg til å bli en etablert bransje i mange europeiske land – herunder Norge. Nå kan de få utdanning ved Fagskolen i Viken. 

Mann og gutt på sykler, med sykkelhjelm på hodet  - Klikk for stort bilde Magnus Grönberg

Gode og bærekraftige stier er viktige både for folkehelse og for reiselivet, men stibyggerbransjen har så langt stått uten formelt utdanningstilbud. Vi er stolte av å være den første i Europa til å tilby en utdanning for stibyggere som tar hensyn til naturen.

Det sier rektor Eirik Hågensen hos Fagskolen i Viken i en pressemelding.

I september deltok 25 internasjonale og norske stibyggerstudenter på fysisk samling på Geilo.

Studiet har en varighet på et år og er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på Geilo og i Portugal. Utdanningen handler først og fremst om planlegging og bygging av stier for terrengsykling og tilbys kun i Norge ved Fagskolen i Viken. 

Bærekraftige sykkelstier 

I Norge er mye tilrettelegging basert på sterk dugnadstradisjon og enklere tilretteleggingstiltak som for eksempel klopping, skilting og rydding av stier. Men presset på sentrumsnære og populære turmål har de seneste årene tiltatt kraftig og nye ferdselsformer har økt i popularitet. Samtidig betyr klimaendringer at stier utsettes for både hyppigere og kraftigere nedbør. Som en konsekvens av popularitet øker mange stiprosjekt både i omfang og kompleksitet – og dermed blir fallhøyden også større, hvis ikke tiltakene utføres med tilstrekkelig god kvalitet. 

Derfor er prosessen før man gjør tiltak i naturen en viktig del av det nye stibyggerstudiet på Fagskolen i Viken. Hva er rett tiltak på rett sted, hvilke naturverdier må tas hensyn til i prosessen, og hvordan sikrer man at tiltak blir forankret i lokale planer? 

De 25 stibyggerstudentene skal også lære å bygge stier som er trygge og morsomme å sykle – enten det er snakk om flerbruk eller rene sykkelstier. I bunn ligger internasjonal anerkjente prinsipper for bærekraftig stibygging. 

To menn med river, graver i sanden i skogen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto av stibygging Paul A. Lockhart

Et resultat av bredt internasjonalt samarbeid 

Studiet har blitt til som resultat av Erasmus+ prosjektet «Developing Intereuropean Resources for Trail builder Training» (DIRTT).

Ni partnere fra seks ulike europeiske land samarbeider om å etablere felles retningslinjer for stibyggeryrket, samt lansering av en digital plattform med undervisningsressurser målrettet stibygging. Plattformen skal etter planen lanseres januar 2023.

Prosjektet er ledet av Fagskolen i Viken, og prosjektleder er Lars Wraae Jensen.

Les mer om studiet hos Fagskolen i Viken

Forfatter: Eileen Bergstrøm, Fagskolen i Viken