Får viktig innsikt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Denne uken fikk en Viken-delegasjon viktig innsikt i hvordan dette kan gjøres. Det skjedde på en samling i Bonn i Tyskland. 

Møtesalen i World Conference Centre, Bonn, Tyskland - Klikk for stort bildeMøtesalen i World Conference Centre, Bonn. I denne salen har Viken-representanter denne uken fått viktig kunnskap. Viken fylkeskommune

– Bærekraftsmålene må forstås helhetlig, og vi trenger kunnskap om både lokale forhold og store viktige internasjonale tema som klima- og miljøendringer sammen med ulikhet og sosiale utfordringer, sier fylkesråd for planlegging og analyse Øyvind Solum. Han var en av Viken-representantene i den tyske storbyen.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har etablert et internasjonalt utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Navnet på prosjektet er «A Territorial Approach to the SDGs»

I løpet av 2019 har Viken deltatt som en av ni piloter i dette prosjektet, og 9. desember ble førsteutkastet til OECD sin samlede analyse av prosjektet lansert på en stor samling i Bonn, Tyskland.

– Inspirerende eksempler

Fylkesråd Øyvind Solum trekker frem det viktige arbeidet Viken har gjort med kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi som eksempel på hvordan byer og regioner må ivareta både global og lokal kunnskap for å jobbe målrettet med bærekraftmålene.

Viken-delegasjon på OECD-konferanse i Bonn, Tyskland - Klikk for stort bildeViken-delegasjon på OECD-konferanse i Bonn desember 2019 Viken fylkeskommune  – I løpet av samlingen i Bonn, har vi fått mange gode eksempel på hvordan vi kan jobbe med bærekraftsmålene på en helhetlig måte – det er veldig inspirerende. Samtidig er det viktig å huske at dagens ressursforbruk og klimautslipp undergraver forutsetningene for å sikre bærekraften for fremtidige generasjoner. Det er derfor vesentlig å ivareta hensynet til planetens tålegrenser i videre arbeid med bærekraftmålene, sier Solum.

OECD vil bruke dialogen og innspillene gjennom samlingen i Bonn for å ferdigstille sin rapport om hvordan man kan jobbe med bærekraftmålene på lokalt nivå. En endelig utgave av rapporten vil lanseres på World Urban Forum 2020. Gjennom prosjektet utvikles også en spesialtilpasset rapport til Viken fylkeskommune. Den vil lanseres i Viken på vårparten 2020.

Mer informasjon om OECD sitt prosjekt, finnes på hjemmesiden til organisasjonen

– Verdens felles arbeidsplan

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Agendaen ble vedtatt av alle FN sine medlemsland i 2015, og består av 17 overordnede mål for en bærekraftig utvikling.

Se også

Til toppen