Fattet nytt vedtak om gjennomføring av skolevalg

Etter å ha blitt behandlet på nytt, er retningslinjene for årets skolevalg nå på plass. Det er klart etter møtet i fylkestinget 22. juni.

fylkestingets møte 22. juni - Klikk for stort bildeNYTT VEDTAK: Fylkestinget behandlet sak om skolevalg 22. juni. Her fra fylkestingssalen i Drammen. På talerstolen står Solveig Schytz (V). Pål Vikesland, Viken fylkeskommune

– Jeg er glad for at fylkestinget nå har landet denne saken, og fått på plass tydelige retningslinjer. Nå skal vi jobbe godt, slik at skolene våre er godt rigget til å gjennomføre både debatter og valgtorg ved skolevalget 2023, sier fylkesordfører Roger Ryberg i Viken fylkeskommune.

Det var i mars fylkestinget fattet vedtak om hvordan skolevalget skal gjennomføres ved Vikens videregående skoler. Etter det gikk fylkesadvokaten gjennom vedtaket, og konkluderte med at enkelte formuleringer i vedtaket var vanskelig å forene med Grunnlovens § 100. Denne paragrafen handler om ytringsfrihet og statens plikt til å tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Les også: Sak om skolevalg behandles på nytt i juni - Viken fylkeskommune

Justert

Nå er de nødvendige justeringer på plass, og retningslinjene, som dermed blir gjeldende ved skolevalget 2023, er klare.

Vedtaket som ble fattet i fylkestinget 22. juni lyder slik: 

  1. Viken fylkeskommune følger de nasjonale anbefalingene gitt av Utdanningsdirektoratet og Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) om gjennomføring av debatter og valgtorg ved skolevalget 2023, med unntak av det som følger av forslag til vedtak punkt 2.
  2. Valgtorgene skal gjennomføres umiddelbart etter debattene. Partier som stiller liste ved fylkestingsvalgene, får anledning til å delta på valgtorg.
  3. Formålet med skolevalget er å fremme elevenes demokratiforståelse, oppslutning om demokratiske verdier og demokratiets spilleregler.
  4. Skolevalgene skal avholdes så raskt som mulig etter gjennomført debatt og valgtorg, men tidligst 28. august. Seneste valgdato er 5. september.
  5. Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for dialog mellom skoleeier, skole og kommune, med mål om å gi flest mulig av de elevene som er stemmeberettigede ved lokalvalget mulighet til å kunne stemme på skolen eller i umiddelbar nærhet til skolen.
  6. Fylkesadministrasjonen utarbeider nærmere retningslinjer for gjennomføring av debatter og valgtorg i samarbeid med ungdomsorganisasjonene. De private videregående skolene inviteres til å delta i fylkeskommunens opplegg, men forplikter seg ved deltakelse til å følge de samme retningslinjene.
  7. Viken fylkeskommune ber skolene utarbeide en strategi for å sikre opplæring og forklaring i hvordan valgdeltagelse gjennomføres i kommune- og fylkestingsvalget 2023. Valghandlingen i stemmelokalet, valghandlingen i forhåndsstemmelokalet, om forhåndsstemming og andre muligheter til å stemme. Det er viktig for Norges største skoleeier å sikre at elever i Vikenskolen har kunnskap nok til å ønske å benytte seg av sin stemmerett. 
  8. Innføre en øvre aldersgrense på 30 år for politikere som skal delta i skolevalgdebattene.
  9. Politiske ungdomspartier som ønsker å besøke fylkeskommunale skoler utover skolevalget, skal få anledning til å besøke skolene minst to ganger i året etter avtale med respektive skoler.

Les mer om skolevalg og valgtorg​​​​​​​