Felles betalingsløsning for kollektivselskapene

Fylkestinget vedtok 22. juni å innføre en felles betalingsløsning der de reisende kan kjøpe billetter som ett samlet kjøp i digital salgskanal hos både Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk (ØKT). Målet er å tilby løsningen i løpet av 2022.
Ungdom går på bussen - Klikk for stort bilde Ove Tøpfer  

Fylkestinget vedtok flere tiltak for å legge til rette for mer sømløse kollektivreiser i hele Viken, blant annet at det innføres felles betalingsløsninger for kollektivselskapene i Viken.

– Med dette vil for eksempel Brakar-kunder bruke Brakar-app for å kjøpe Ruter- eller ØKT-billett, og slippe å veksle mellom flere apper for dette formålet, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Fylkestinget ønsker videre å innføre overgangsordning for reisende med fylkeskommunale busslinjer på tvers av ØKT, Ruter og Brakars områder. I dag har både Brakar og ØKT busslinjer som kjører inn i Ruters område, og hvor den reisende må kjøpe en overgangsbillett eller en ny billett for å kunne kjøre videre i Ruters område.

Reisende med fylkeskommunale busslinjer fra et av disse selskapenes område til et annet, kan dermed forholde seg til én billett for hele reisestrekningen.

– Dette vil bidra til større grad av sømløshet for fylkeskryssende reiser, sier Bjørn Tore Ødegården (Ap), leder av komite for samferdsel.

Fylkestinget ønsker at Ruter, Brakar og ØKT samarbeider om ruteplanlegging på tvers av fylkesgrensene.

Ønsker å innlemme Lunner og Jevnaker i Ruterbilletten

Fylkestinget ber om at det fremlegges en sak innen utgangen av 2022 om inkludering av bussrutene i Lunner og Jevnaker i Ruterbilletten, muligheten for at Ruter kan opprette egne bussruter til Lunner og Jevnaker og overtakelse av bussruter fra Innlandstrafikk.

Tog må inkluderes i felles billettsystem

Fylkestinget er positiv til å implementere Lunner i Ruters togavtale. Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette tiltaket i 2023.

Fylkestinget legger til grunn at hele Vikens område skal ha billettsamarbeid mellom tog og kollektivtrafikk og at nye Østfold fylke og Buskerud fylke skal innføre et billettsamarbeid med toget, slik Akershus har.

Fylkestinget ber om sak om finansiering og konsekvenser av et utvidet rute-, pris og billettsamarbeid med toget for Viken. Som del av finansieringsløsningen skal det søkes å finne en rimelig økonomisk byrdefordeling mellom staten og fylkeskommunen.

Viken har en klar forventning om at staten bidrar økonomisk til et billettsamarbeid med tog, heter det i fylkestingets vedtak.

Til toppen