Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle

Handlingsprogrammet, Aktiv i Viken 2021-2022, som nå er vedtatt i fylkestinget, skal gjøre det lettere for alle i Viken å være fysisk aktive hele livet.Mennesker går på ski - Klikk for stort bildeAktiv i Viken er vedtatt Eva Lill Kvisle

Felles handlingsprogram er en sammenstilling av de tidligere handlingsprogrammene i Østfold, Akershus og Buskerud, og det vil gjelde frem til nye planer med tilhørende handlingsprogram er vedtatt.

Her finner du Felles handlingsplan for økt fysisk aktivitet for alle, Aktiv i Viken 2021-2022 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogrammet er inndelt i følgende fem innsatsområder:

  • Aktiv hele livet
  • Varierte anlegg, områder og ferdselsårer
  • Prinsipper for lokalisering, areal og virkemiddelbruk
  • Kunnskap og innovasjon
  • Verdiskaping

Fremtidsbilder og strategier

Til hvert innsatsområde er det knyttet fremtidsbilder og strategier og en rekke konkrete tiltak viser hva som skal til for å nå strategiene og fremtidsbildene.

For å innfri tiltakene i handlingsprogrammet, vil det om kort tid bli lyst ut tilskuddsmidler kommuner, frivillige organisasjoner med flere kan søke på.

Til toppen