Felles retningslinjer for skoleskyss i Viken

Fylkestinget vedtok 25. november nye felles retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskole og videregående. I tillegg til retningslinjer vil det bli utarbeidet veiledere med rutinebeskrivelser av kollektivselskapene Brakar, Ruter og Østfold Kollektivtrafikk.Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Elever i grunnskolen har rett til gratis skyss til skolen dersom de har lang reisevei, eller behov for skyss på grunn av funksjonsnedsettelse, skade eller sykdom. Men de tidligere tre fylkene har hatt ulike retningslinjer.

Å få til felles retningslinjer har vært en omfattende prosess. Det omfatter elever på samtlige grunnskoler og videregående skoler i Viken. Videre har sakene tilknytning til alle kommunene i Viken og nabokommuner i tillegg til fylkeskommunen.

Les også: Slik søker du om skoleskyss

Omfattende behandling

I Viken er det tre kollektivselskaper med hver sine regler og praksis. I tillegg er det en rekke juridiske forhold som regulerer skoleskyss, og ikke minst er det viktig hvilke praktiske og fornuftige løsninger som fungerer for brukerne.

Den politiske behandlingen av sakene har derfor omfattet to behandlinger i komite for samferdsel, høringer med mer, før fylkestinget. En enstemmig samferdselskomite innstilte for retningslinjene.

Omhandler mange sider av skoleskyssen

Retningslinjene omhandler blant annet:

  • ansvar for skoleskyss
  • retten til skoleskyss
  • transporttilbudet
  • elevenes bosted.

Det har vært et ønske fra mange om å forbedre skysstilbudet og mer tydelige regler for hvilke rettigheter elevene har. Det er en klar målsetting å sikre likebehandling.

Elever som allerede har fått innvilget en rettighet etter tidligere retningslinjer, skal ikke miste denne.

De nye retningslinjene trer i kraft skoleåret 2022/2023.

Bidrar til FNs bærekraftsmål

Videre bidrar retningslinjene til bærekraftsmål 4 (god utdanning) og bærekraftsmål 10 (mindre ulikhet) ved at elever som trenger det får skyss til skolen, og ikke mister muligheter til utdanning på grunn av avstand.

Ved å sørge for kollektivtransport til skolene støtter også vedtaket om nye retningslinjer opp under bærekraftmål 13 (stoppe klimaendringene).

Til toppen