Fiskerihavner tilbakeføres til staten

Regjeringen har besluttet at eierskapet av fiskerihavner og fiskerianlegg skal tilbakeføres fra fylkeskommunene til Kystverket. Viken fylke har elleve fiskerihavner, én i tidligere Buskerud og ti i tidligere Østfold fylke.
Molo ved Brattestø havn - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Molo på Brattestø havn Anders Røeggen, Kystverket  

Som en del av regionreformen, besluttet Stortinget at eierskap, forvaltning, drift og videre utbygging av statlige fiskerihavner skulle overføres til fylkeskommunene.

Viken fylkeskommune overtok ansvaret og forvaltningen av fiskerihavnene fra 1. januar 2020, i tråd med Stortingets vedtak.

Reverseres

Som en del av reverseringen av regionreformen, har den nye regjeringen besluttet at ansvaret for de tidligere statlige fiskerihavnene skal tilbakeføres Kystverket. Dette skjer i dialog med de berørte fylkeskommunene.

I tråd med regjeringens beslutning, og innstilling fra fylkesrådet, har fylkestinget i Viken besluttet å tilbakeføre næringsaktive statlige havner (der det fortsatt drives fiskerivirksomhet) til Kystverket, mens Vikens ikke-næringsaktive fiskerihavner på Hvaler, etter ønske fra kommunen selv og i samråd med Kystverket, overføres til Hvaler kommune. Vedtaket trer i kraft fra 1. januar 2023.

Er positiv til tiltaket

Olav Skinnes (Sp) - Klikk for stort bilde Morten Brakestad  –  Viken fylkeskommune har vært positive til å få flere oppgaver. Men for å ivareta et slikt forvaltningsansvar på en god måte, er vi avhengig av at pengene følger med. I tillegg mangler fylkeskommunen i dag mulighet til å fatte vedtak etter havne- og farvannsloven, slik Kystverket har mulighet til. Dette begrenser vårt handlingsrom i havnene, sier fylkesråd Olav Skinnes (Sp).

Vi er derfor positive til at de statlige næringsaktive havnene tilbakeføres til Kystverket, og at de ikke-næringsaktive havnene på Hvaler tilbakeføres vederlagsfritt til kommunen

Følgende havner er berørt: Filtvet, Utgårdskilen, Brattestø, Lauer, Vikerhavn, Papperhavn, Tisler, Skjærhalden, Rørvik, Kjellvika og Engelsviken.

Til toppen