Flere ladestasjoner er på vei

Fylkestinget har vedtatt at Viken fylkeskommune skal opprette flere ladestasjoner på sine egne parkeringsplasser. Formålet er å bidra til økt bruk av elbil gjennom å tilrettelegge for bedre lademuligheter for både ansatte, elever og besøkende.
Ladekontakt på bil med støpsel i - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Freepik.com

Utbygging av ladeinfrastruktur er et viktig tiltak for å øke utbredelsen av elbiler og dermed redusere lokale klimagassutslipp. Det er et mål for fylkeskommunen å bidra til dette arbeidet.

Behovet for flere ladestasjoner og ladepunkter øker i takt med utbredelsen av elbiler.

Fylkestinget skal derfor jobbe for å øke antallet ladestasjoner til en dekningsgrad på minimum 10 prosent totalt i fylket. For nye bygg skal dekningsgraden starte på minimum 20 prosent.

Ladeeffekten blir redusert i tidsrom med høy belastning på strømnettet. Det skal koste ca. kr 1,50 pr kWh (ca. 0,10 kr pr. min) for å lade bilen. Viken fylkeskommune sine egne biler skal lade gratis.

Seks prosent av parkeringsplassene har ladepunkter

Viken fylkeskommune eier i dag ca. 8000 parkeringsplasser og har etablert ladepunkter på ca. seks prosent av disse.

Men det er stor variasjon mellom lokasjonene. Det varierer fra 0 prosent til 40 prosent ladepunkter.

Antallet ladepunkter vil bli tilpasset med utgangspunkt i den enkelte lokasjonen.

Nødvendig med god ladeinfrastruktur

Fylkesråd for finans og administrasjon, Halvard Ingebrigtsen (Ap), sier det er helt nødvendig med god ladeinfrastruktur og tilstrekkelig med ladepunkter, også ved våre egne lokasjoner.  

–  Å legge til rette for lading av elbiler er viktig for fylkesrådet, blant annet ved utbygging på skolene våre, sier fylkesråden. 

Dette er vedtaket:

  • Viken fylkeskommune skal tilby ladepunkter for å dekke behovet til ansatte/elever og besøkende/gjester ved lokasjonene.
  • For å redusere effektbelastningen på strømnettet skal ladeeffekten reduseres i perioder med høyt effektuttak på lokasjonene.
  • Det skal tas en betaling tilsvarende ca. kr 1,50 pr kWh (ca. 0,10 kr pr. min). Viken fylkeskommune sine egne biler skal lade gratis.
  • Tilbudet organiseres av sentrale budsjettmidler og ressurser, mens de enkelte lokasjonene administrerer brukertilbudet.
  • Årlig utbygging og driftsavsetninger av ladepunkter fastsettes i budsjett og økonomiplan. Prioriteringer i utbyggingsplanen skal baseres på erfaringer med bruk. Drift av ladepunkter forutsetter årlige driftsrammer for å dekke netto driftsutgifter (driftsutgifter fratrukket brukerbetaling).