Flyktningsituasjonen: Hva gjør Viken?

Flyktningsituasjonen genererer mange spørsmål, både om hvilke tilbud som gis og hvem som har ansvar for hva. 
 

– I den flyktningsituasjonen som har oppstått i kjølvannet av krigen i Ukraina, har kommunene ansvar for de flyktningene som er bosatt i kommunen. Fylkeskommunen bidrar til kommunenes arbeid med blant annet utdanningsrettede program og tiltak, - og bidrar også med å koordinere frivillighetens innsats og samarbeid med kommunene om samme målgruppe, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen.

I det følgende er det primært tiltak og tilbud rettet mot ungdom som omhandles.

  • Flyktninger fra Ukraina får kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse. Det gir ungdommer i aktuell aldersgruppe rett til å søke videregående opplæring eller kombinasjonsprogrammet. For at de skal få veiledning må ungdommer som ønsker å være elev ta kontakt med inntak og dimensjonering. De som vil søke som deltaker i kombinasjonsprogrammet ta kontakt med oppfølgingstjenesten. Søknadsfristen for disse ungdommene er utvidet, men det er viktig at vi så raskt som mulig får en oversikt over omfang og søkermønster
  • Våren 2022 er det ikke mulig å gi flyktninger fra Ukraina plass som elev eller deltaker i kombinasjonsprogrammet med de tilganger, rettigheter og ansvar det innebærer. Det er først fra skolestart august 2022 at det kan gjøres inntak til de ulike tilbudene.
  • Våren 2022 kan skoler som har mulighet gi tilbud om hospitering, aktiviteter og besøk, i og utenfor ordinær skoletid, i den utstrekning og form de selv velger og har kapasitet til.

Godt samarbeid nødvendig

- Vi er avhengig av et godt samarbeid med kommunen for å håndtere de henvendelsene vi får. I tiden fremover vil kommunene bosette flyktninger hvor de også blir fulgt opp. Det er et antall flyktninger fra Ukraina som på eget initiativ oppholder seg i kommuner, uten at de er registrert som bosatte flyktninger.

- Det er ikke tilstrekkelig sikret at disse flyktningene er registrert ved adkomst og de har heller ikke gjennomført den bakgrunnssjekken som alle skal gjennom.  For at vi skal bidra til god oppfølging og oversikt setter vi derfor nødvendig at ungdommer som ønsker en mulighet til å være på skolen må være bosatt av og/eller i kommunene, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus.

Viken ber nyankomne om å ta kontakt med den kommunen de oppgir å være bosatt i for en kvalitetssikring. Det er viktig at kommunene informerer flyktninger som nå bor som turister hos venner og familie, om betydningen av å registrere seg hos myndighetene. Først da kan prosessen med å bli bosatt begynne, og kommunene få tilskudd til de som oppholder seg i kommunen for å kunne gi de et adekvat tilbud i tiden mens avklaringer finner sted.

Spørsmål og svar

Til toppen