Følger nøye med på tilsvarende bruer som Tretten bru

– Når granskingen av årsakene til at Tretten bru kollapset er klar, vil vi gjøre grundige undersøkelser om det samme kan skje med tilsvarende bruer som vi har ansvar for, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.
Olav Skinnes - Klikk for stort bilde Morten Brakstad

Viken fylkeskommune har ansvar for til sammen fem bruer som har tilsvarende eller lignende konstruksjon som brua som kollapset på Tretten.

Når vi får kunnskap om hva som er årsaken til den dramatiske bru-kollapsen på Tretten, har vi et kunnskapsgrunnlag for å undersøke om andre tilsvarende bruer kan ha de samme svakhetene, sier Olav Skinnes.

– Nå må først Innlandet fylkeskommune sammen med Statens vegvesen håndtere hendelsen, granske og finne årsakene til at dette kunne skje. Det er bra at Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har besluttet at det skal gjøres en ekstern gransking av et uavhengig fagpanel, sier Skinnes.

– Vi vil forholde oss til Vegdirektoratets vurderinger, og holde tett kontakt med dem framover om videre oppfølging av tilsvarende broer, understreker Olav Skinnes.

Det er gjennomført inspeksjon i sommer på de bruene Viken har ansvar for, og det vil gjøres inspeksjon etter visuelle skader i nærmeste framtid.

Gjelder fem bruer

Viken fylkeskommune eier og er ansvarlig for vedlikehold av fem lignende bruene, dette er:

  • Bliksland brua i Tomter, Indre Østfold kommune.
  • Sundbyveien bru på Fv1590 over E6 ved Eidsvoll.
  • Vinnes bru, Fv. 283, Drammen. 
  • Fløtaker gang- og sykkelbru, Lampeland.
  • Herstrøm gang- og sykkelbru, Nedre Eiker.                  

Øvrige bruer er enten eid av Statens vegvesen eller av Innlandet fylkeskommune.

Til toppen