Foreslår strategi for anskaffelser

Fylkesrådet har nå lagt fram forslag til anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune.
Klikk for stort bildeByggeplass Jan Ivar Bøe  

– Ved å stille bevisste krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal Viken fylkeskommune drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon.

Forslag til anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune skal behandles av fylkestinget i februar 2021 sammen med Viken-modell for et seriøst arbeidsliv. Fylkesrådet har lagt fram sin innstilling i begge sakene i sitt møte 17. desember.

Mål og tiltak

Basert på Vikens overordnede målsetninger, angir anskaffelsesstrategien mål og tiltak for hvordan Viken fylkeskommune skal ivareta dette innen disse områdene:

Klima, miljø og samfunnsansvar

Eksempler på tiltak:

 • Alle kjøretøy som anskaffes, skal gå på fossilfritt drivstoff.
 • Legge til rette for sirkulære løsninger i anskaffelser.
 • Fossilfrie bygg- og anleggsplasser.
 • Følge opp krav i Viken-modellen.

God utnyttelse av offentlige budsjetter

Eksempler på tiltak:

 • Bestille riktig kvalitet på varer og tjenester.
 • Obligatorisk bruk av e-handel.
 • Vurdere livssykluskostnader (LCC) i større og relevante anskaffelser.

Innovasjon og tjenesteforbedring

Eksempler på tiltak:

 • Fylkeskommunen skal ha god kompetanse på innovative anskaffelser
 • Bruke innovativ anskaffelsespraksis som en del av rådsområdenes forbedring av tjenester

Utvikling av region og næringer

Eksempler på tiltak:

 • Dele opp store anskaffelser
 • Kommunesamarbeid

  5-6 milliarder årlig

  Offentlig sektor anskaffer varer og tjenester for over 500 milliarder kroner hvert år. I Viken fylkeskommune anskaffes tilsvarende for 5-6 milliarder kroner årlig inkludert investeringskjøp. I tillegg kommer betydelige kjøp av kollektivtransporttjenester i regi av våre kollektivselskaper.

  Ved å stille bevisste krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal Viken fylkeskommune drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning.

  Viken fylkeskommune har store volum på sine anskaffelser og ved bevisste krav i anskaffelsene kan Viken fylkeskommune bidra til et mer bærekraftig samfunn, der velferd og utvikling er basert på naturens tålegrense, internasjonal rettferdighet og menneskeverd.

  I forslag til anskaffelsesstrategi beskrives mål og tiltak for et grønnere og mer innovativt Viken.

  Klimakrav i anskaffelser

  – Vi skal blant annet stille ambisiøse klimakrav knyttet til produksjon, transport, emballasje og avfallshåndtering, og sørge for at klimakravene vektes så høyt at de får praktisk betydning for valg av leverandører, sier Halvard Ingebrigtsen.

  Gjennom våre anskaffelser skal vi stimulere til lokalt og regionalt næringsliv og bidra til god utnyttelse av de ressursene vi forvalter på vegne av fellesskapet.

  Det er mål at Viken skal gjennomføre smarte og innovative anskaffelser som kan bidra til å skape lokale arbeidsplasser, stimulere til grønne næringer og sirkulærøkonomi.

  Saken går nå videre til behandling i fylkestinget i februar.

  Til toppen