Forholder seg til Stortingets vedtak

Flere medier spekulerer i om Viken kan bli oppløst før 2021, ettersom Fremskrittspartiet har gått ut av regjering. Fylkesrådet i Viken forholder seg til Stortingets vedtak, og jobber videre til det beste for Vikens innbyggere. 

Tonje Brenna - Klikk for stort bildeTonje Brenna Tom-Egil Jensen Fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune svarer følgende på spørsmål fra mediene i dag. 

- Jeg registrerer at Frp er glade for å være ute av regjering og nå vurderer å endre stemmegivning i mange saker. Også saker som allerede er avgjort i Stortinget. Som fylkesrådsleder kan jeg ikke gjøre annet enn å forholde meg til Stortingets vedtak og gå på jobb hver dag for at folk skal ha gode tjenester, uansett hvem de er og hvor i Viken de bor.

Ifølge Brenna vil en eventuell oppløsning uansett ikke tre i kraft før 01.01.2024.

- Fylkesrådet er enige om en plattform som sier at vi skal fremme en sak til fylkestinget etter stortingsvalget i 2021. Det er gjeldende politikk for fylkesrådet. At Frp nå er ute av regjering og mener mye, får stå for deres regning. Så langt har jo alle forslag om å oppløse Viken i Stortinget falt, og det er det jeg forholder meg til. Jeg har ikke sett andre forslag som samler flertall i Stortinget og vil ikke bidra med hypotetiske spekulasjoner om dette.

Hun understreker også viktigheten av at man ikke forhaster seg.

- Vi må ikke være spontane. Viken står fortsatt midt i en omstilling og det har tatt tre-fire år å komme dit vi er i dag. Viken har 11.000 ansatte, store datasystemer og lønnssystemer. Det er ikke bare å vedta en grense, sier hun.   

Til toppen