Forsterker dialogen for å sikre best mulig samordning

– Dette var et nyttig møte. Vi står samlet i ambisjonen om å jobbe stadig bedre og tettere sammen, for å trygge våre elever, sikre undervisning for alle våre ungdommer og samtidig sørge for at smittevernregler overholdes.
Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  

Slik konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Fylkeslegen, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet etter morgenens møte om smittesituasjonen og mulige tiltak ved de videregående skolene. 

– Krevende

– Vi står i en svært krevende situasjon med mye smitte og mange mennesker som beveger seg på kryss og tvers mellom kommuner som har ulik smittesituasjon. Vår ambisjon er at vi bedre samordner oss, til det beste for både elevenes rett til utdanning og for å redusere smitten mest mulig.

Fylkeskommunen har et regionalt blikk på bevegelsesmønsteret til våre innbyggere og har mye å bidra med i denne situasjonen, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Kommunelegen beslutter

Det er kommunelegen i den enkelte kommune som beslutter hvilke tiltak som skal gjelde på de videregående skolene. Her følger skolene kommunens vurderinger rundt gult og rødt nivå, og fortsetter den gode dialogen de har med lokal helsemyndighet.

Dialogen fortsetter mellom de ulike instansene, og kontakten mot kommunene er svært viktig. Det vil bli avholdt flere møter i det videre, både mellom aktørene nevnt over, kommunene tett på Oslo og de øvrige kommunene i Viken.

 – Dette var et godt møte, og jeg har tro på at vi skal både finne og samordne løsninger for både skolene og smittevernet. Barn og unge må skjermes så langt det lar seg gjøre. Regjeringen var samtidig helt tydelig på at kommunene i de tre bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest Oslo, har behov for forsterkede tiltak på flere områder.

Vurderingen av tiltakene er opp til kommunelegen, men her må også de perspektivene Viken fylkeskommune bringer til torgs og deres kommuneoverskridende erfaringer tas med, sier fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. 

Felles ansvar

I møtet var det felles enighet om at det er en krevende situasjon og at man har et felles ansvar for å tilrettelegge i en vanskelig tid. Målet må være at innbyggerne enklest mulig forstår hvilke regler som gjelder og at de som har ulike ansvar er godt koordinert.

Fylkeskommunen vil fremover være med på flere samarbeidsarenaer der fylkesmannen er i dialog med kommunene og nasjonale myndigheter. 


– Jeg har stor forståelse for at det er krevende for både fylkeskommuner og kommuner å navigere i settet med regler og anbefalinger. Vi er glade for at Viken ønsker å ta et ansvar i denne situasjonen og vil jobbe sammen videre, understreker Svarstad Haugland. 


– Vi fikk en klar anbefaling fra regjeringen om å gå til rødt nivå for våre skoler i områder med størst smitte. Vi jobber nå videre med å følge opp den anbefalingen sammen med våre kommuner og fylkesmannen. Som sagt er det kommunelegene som avgjør dette, og derfor er også kommunene viktig for oss å være tett på.

Det vil fortsatt være ulike løsninger for de ulike skolene våre, avslutter Brenna. 

Til toppen