Fortsetter dialog om smitteverntiltak på skolene

Fylkesmannen har i ettermiddag 9. november gitt Viken fylkeskommune beskjed om at vi ikke har anledning til å sette rødt nivå på våre skoler som et regionalt tiltak. Derfor fortsetter vi dialogen med fylkesmannen og kommunene for å sette et riktig nivå på tiltakene. Elever og foresatte oppfordres til å følge med på informasjon fra sin skole.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Blant annet skal Viken fylkeskommune i morgen 10. november ha et møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet for å drøfte smitteverntiltak i videregående skole.

Dette innebærer at skolene gjennomfører opplæring etter rødt eller gult trafikklys avhengig av tilbakemeldingene fra lokal helsemyndighet. I kommuner der smittevernmyndighetene vurderer at en bør gå til rødt nivå, må skolene sette inn tiltak etter rødt nivå i trafikklysmodellen dersom det er aktuelt ut fra smittesituasjonen. Dette gjelder fra 10. november.

NB! Er du elev eller foresatt, følg med på hva som formidles fra din skole.

Trafikklysmodellen

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Smitteverntiltak - trafikklysmodellen hos Utdanningsdirektoratet

Se også

Til toppen