Fullføringsreformen: Stort sett fornøyd

– Regjeringens Fullføringsreform foreslår mange gode mål og tiltak for å få flere til å fullføre og bestå videregående utdanning. Nå er det avgjørende at staten følger opp med målrettede midler og flere verktøy, slik at vi sammen kan nå felles mål, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.
Fornøyde deltakere i Bygg broen - Klikk for stort bildeFullføringsreformen foreslår å innføre en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud. Illustrasjonsbilde: deltakere i "Bygg broen". John Gunnar Johnsrud/Eidsvoll vgs  
 

Regjeringen la 26. mars fram en stortingsmelding for videregående skole - Fullføringsreformen. Regjeringen vil gjennom reformen endre innholdet i videregående opplæring slik at flere fullfører og består.

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse. Morten Brakestad    – Jeg er hovedsakelig fornøyd med det som er lagt fram og har store forventninger til gjennomføringen av reformen. Det er mye her som gjenkjennbart fra Liedutvalget, som fylkeskommunene støtter opp under.

Nå er det viktig at fylkeskommunene og andre parter trekkes inn i et tett samarbeid for videre konkretisering og gjennomføring av reformen. Skal vil lykkes med dette viktige arbeidet, må vi ha tilstrekkelig med verktøy, sier Siv Henriette Jacobsen.

Ni av ti skal fullføre

Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden - inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og være godt forberedt til videre utdanning og arbeidslivet.

Bra med satsing på yrkesfag

Blant tiltakene trekker Jacobsen fram er fortsatt satsing på å styrke yrkesfagene, der det legges opp til å innføre en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud. Det er også helt avgjørende av det legges opp til et tettere samarbeid med grunnskolen.

–  Jeg stiller meg derimot litt spørrende til den store oppmerksomheten på studiespesialisering i reformen. Det er ikke her skoen trykker når det gjelder fullføring. Dessuten er det krevende at regjeringen her legger opp til en ny fagfornyelse før den forrige er implementert, avslutter Jacobsen.

Fullføringsreformen skal gi ungdommen: 

 • Bedre mulighet til å fullføre
 • Fordypning, relevans og valgfrihet
 • Relevant kompetanse med mer differensierte løp
 • Bedre veiledning og mer oppfølging
 • Gode og rettferdige vurderingsordninger
 • Mulighet til å lære hele livet

Dette er de viktigste tiltakene i Fullføringsreformen:

 • alle som begynner i VGO skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse
 • bedre tilpassede opplæringsløp
 • alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i VGO
 • en plikt til å jobbe systematisk og forebyggende med elever som står i fare for å stryke i fag
 • elevene skal få mer fordypning, mer relevant opplæring og mer valgfrihet
 • alle elever skal norsk, matematikk, engelsk – og et helt nytt fag, et fag for fremtiden
 • innføre tiltak for at flere skal få læreplass
 • det skal bli mulig å ta flere fagbrev
 • en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud
 • å styrke kvaliteten på tilbudet om å ta fagbrev i skole, slik at det blir likeverdige tilbud
 • foreslå en utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til VGO for å fullføre og bestå

Les mer: Videregående opplæring skal reformeres - regjeringen.no

Til toppen