Fv. 1521 Nordliveien i Lørenskog må sikres før videre bygging

I forbindelse med arbeid på fylkesvei 1521 Nordliveien, i krysset med Garchinggata i Lørenskog, har entreprenøren avdekket udetonert sprengstoff. Dette ligger igjen fra da veien ble bygd på slutten av 80-tallet. Det oppsto ingen skader i forbindelse med funnet. 

Hund med hundefører på søk etter sprengstoff på fylkesvei 1521 Nordliveien i Lørenskog - Klikk for stort bildeHunder har søkt etter sprengstoff på byggeområdet på fv. 1521 Nordliveien i Lørenskog Jan Petter Skedsmo, Isachsen Anlegg AS – Dette er ikke en uvanlig hendelse, og så lenge disse såkalte forsagerne – gjenstående sprengstoff – ligger urørt og i ro, er de ufarlige. De trenger tilførsel av energi for å «gå av», og entreprenøren skal både pigge og grave i området. Derfor må området sikres og sprengladningene fjerne før det planlagte arbeidet kan utføres, forklarer prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune. 

Det er Lørenskog kommune som er byggherre på prosjektet.

Ny rundkjøring – Nordliveien stengt litt lenger enn antatt

Nordliveien er stengt i forbindelse med at Lørenskog kommune bygger en ny rundkjøring i krysset Garchingata – Nordliveien.
– Vi må senke en strekning på 3-400 meter av Nordliveien for å tilpasse veien til den nye rundkjøringen. Sprengladningene som står igjen i fjellet gjør at stengeperioden blir noe lengre enn vi hadde antatt, sier Krogh.
Dette betyr at vi håper Lørenskog kommune kan åpne veien igjen 27. juli istedenfor 20. juli, som opprinnelig planlagt.

– Det tar noe tid å rydde området. Kommunen må sette inn og følge opp en del sikkerhetsrutiner for å unngå at det skjer uønskede hendelser, og entreprenøren må jobbe mer varsomt enn de vanligvis gjør, sier han.
Lørenskog kommune hadde hunder til å søke etter mer sprengstoff i området tirsdag 7. juli. De markerte flere funn, som sannsynligvis bare var små sprengstoffrester.

– Nå skal området renses helt for gjensittende sprengladninger (forsagere), avslutter Krogh.

Til toppen