Fylkeskommuner ønsker styrket rolle på integrering 

10 fylkeskommuner står samlet om at en ny integreringslov må sikre fylkeskommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar for integrering i Norge. Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, deltok vegne av fylkeskommunene i høring 18. mai i kommunal- og forvaltningskomiteen om forslaget til ny integreringslov. 
Klikk for stort bildeHøringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité mandag 18. mai foregikk via videokonferanse. Stortinget.no     
 

I lovforslaget legges det ikke opp til å lovfeste fylkeskommunens ansvar på flere av de overførte oppgavene innen integrering.  Oppgavene innen integrering hører nøye sammen og gir til sammen fylkeskommunen ansvar og tillit som pådriver og samfunnsutvikler for dette arbeidet. Derfor er det viktig at ansvaret for disse oppgavene lovfestes, mener fylkeskommunene i sitt høringsinnspill.  

Camilla Sørensen Eidsvold - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold, gleder seg til arbeidet med fylkeskommunens nye integreringsoppgaver Tom Erik Jensen   - En lovfesting av oppgavene vil kunne sikre tydelighet om hvem som har ansvaret, forutsigbarhet og en styrking av arbeidet innen integrering, sier Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold.  

I høringen la hun vekt på følgende innspill, på vegne av alle fylkeskommunene:  

Ansvar for å veilede og følge opp kommunene i arbeidet med kvalifisering av innvandrere må lovfestes. Det er naturlig at fylkeskommunen overtar IMDi sine tilskuddsmidler for dette.  

Arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne ved de videregående skolene må overføres til fylkeskommunen, som følge av ansvaret for regionalt arbeid mot negativ sosial kontroll. Dette ansvaret bør lovfestes. 

Tilskuddsmidler på frivillighet og samfunnsdeltagelse må overføres fra IMDi til fylkeskommunene, og at ansvaret for dette lovfestes. 

Forventer at pengene følger med oppgavene

 - Ved overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene mener vi det er rimelig å forvente at også pengene følger med, sier Camilla Sørensen Eidsvold.  

Tilskudd til kommunale integreringstiltak og Jobbsjansen er på til sammen om lag 145 millioner kroner. De statlige tilskuddsmidlene til regionalt arbeid for frivillighets- og samfunnsdeltakelse er om lag 90 millioner kroner.  

- Vi ser ingen grunn til at virkemidlene som understøtter de overførte oppgavene skal bli liggende igjen i direktoratet, sier Eidsvold.  

Minoritetsrådgiver-ordningen er i lovforslaget fortsatt lagt til IMDi, selv om rådgiverne jobber på de videregående skolene, hvor fylkeskommunen er skoleeier. Dette er en  forsøksordning som har vart i om lag 10 år.  

- Vi mener det er nå på tide å samle arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne på de videregående skolene hos fylkeskommunen, sier Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold.

Høringsnotat

Notat til kommunal- og forvaltningskomiteens høring av Propp. 89 L (2019-2022).  (PDF, 268 kB)

Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har sluttet seg til notatet. 

Til toppen