Fylkesrådet anbefaler at Viken deles opp

Fylkesrådet mener at oppdeling av Viken er den beste løsningen for å sikre folkestyret og ivareta innbyggernes interesser. Derfor foreslår fylkesrådet at fylkestinget fatter vedtak om dette. 

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) Morten Brakstad  

- Solberg-regjeringen slo sammen Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner mot deres vilje. Fylkesrådet mener Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. 

I fylkesrådets plattform sier vi at når et nytt stortingsflertall åpner for oppdeling av tvangssammenslåtte fylker, så vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. I dag følger vi opp dette, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Hun presenterte fylkesrådets anbefaling på en digital pressekonferanse 16. desember.

- I tråd med Hurdalsplattformen er det fylkestinget i Viken som skal beslutte om Viken skal oppdeles. Fylkesrådet har nå gitt vår anbefaling, og overlater herved saken til fylkestinget, sier Jacobsen.

Forventer at staten tar regningen

- En deling av Viken vil på lang sikt styrke den demokratiske legitimiteten til fylkeskommunen som folkevalgt organ. Det vil gjøre at fylkeskommunene blir bedre egnet til å ivareta tjenesteutvikling i, tett samarbeid med kommuner og innbyggere. Kjernen i et levende folkestyre er nærhet til beslutningene og at folkevalgte har lokalkunnskap og lokalt engasjement for området man representerer, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Det legges til grunn at en ny fylkesstruktur følger de tidligere fylkesgrensene mellom Østfold, Akershus og Buskerud så langt det lar seg gjøre. Fylkesrådet foreslår at Jevnaker legges til Buskerud og Lunner til Akershus.

Fylkesrådet forventer at de økonomiske kostnadene ved en oppdeling fullt ut kompenseres fra staten og at alle de tre nye fylkeskommunene sikres en sunn økonomi.

Konsekvenser av delingsprosess

Den administrative utredningen, som danner grunnlaget for fylkesrådets innstilling, ble også offentliggjort i forbindelse med pressekonferansen. 

Utredningen omhandler konsekvenser av delingsprosess og ny fylkesinndeling. Det gjelder blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

- Utredningen viser at det vil være betydelige kostnader knyttet til en delingsprosess. Vi forventer at regjeringen fullt ut bevilger midler for å dekke disse. Fylkesrådet forventer også at det opprettes overgangsordninger og kompensasjoner for de fylkeskommunene som taper økonomisk på en oppdeling, sier Jacobsen.

Vil sikre gode tjenester til innbyggerne

I innstillingen påpeker fylkesrådet at det er uheldig at Viken fylkeskommune utgjør mer enn 23 prosent av Norges befolkning, uten at man har fått flere oppgaver fra staten.

-  En regionreform basert på tvang og for få overførte statlige oppgaver har vist seg å være en dårlig løsning. De tre opprinnelige fylkeskommunene vil fortsatt være på størrelsen med landets øvrige fylkeskommuner, og dermed fullt ut i stand til å gi innbyggerne gode tjenester, sier Siv Henriette Jacobsen.

Videre behandling og høring

Utredningen og fylkesrådets innstilling sendes nå til fylkestinget og dets komiteer for videre behandling og sendes til offentlig høring. Fylkestinget behandler saken 23. og 24. februar 2022.

Pressekontakt for fylkesrådsleder:

  • Pressevaktleder Øyvind T. Arum, e-post oyvindaru@viken.no, telefon 91 72 84 09 
  • Politisk rådgiver Maria D. Imrik, e-post mariaim@viken.no, telefon 98 68 78 71
Til toppen