Fylkesrådet ett år: Slik har de styrt Viken

Fylkesrådet har styrt Viken i ett år.  – Hver dag jobber vi for å ta hele Viken i bruk fra Halden til Hemsedal og bygge på de lokale styrkene. Gjennom konkrete klimahandlinger skaper vi et stadig grønnere og mer bærekraftig fylke. Vi har gjort mye, men vet at det er mye arbeid som gjenstår, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.
Klikk for stort bildeFylkesrådet i Viken, fra venstre: Halvard Ingebrigtsen (Ap), finans og administrasjon, fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap), Tonje Kristensen (Ap), kultur og mangfold, Anne Beathe Tvinnereim (Sp), plan, klima og miljø, Olav Skinnes (Sp), samferdsel, Siv Henriette Jacobsen (Ap), utdanning og kompetanse og Johan Edvard Grimstad (Sp) næring og tannhelse. Alle foto: Morten Brakestad      

17. oktober er det ett år siden fylkestinget og fylkesrådet i Viken ble etablert.    

Tonje Brenna - Klikk for stort bildeTonje Brenna - Hallvard Mørk Tvete, Viken fylkeskommune I anledning ettårsmarkeringen legger fylkesrådet - som nå består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet - fram et politisk regnskap for alt som er gjennomført det første året . (PDF, 2 MB)

– Arbeidet med å håndtere koronasituasjon og få samfunnshjulene i gang igjen har vært det aller viktigste for fylkesrådet dette året. Slik er det fortsatt.

Vi skal gjøre alt vi kan for at nærings- og kulturliv overalt i Vikens lokalsamfunn kommer seg igjennom den helt ekstraordinære situasjonen pandemien har skapt, og som har gjort hverdagslivet tøffere for svært mange av innbyggerne våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

  Foruten Korona-håndtering har en rekke store saker stått på agendaen i løpet av året som har gått. Brenna trekker blant annet fram vedtaket om å gi lånegaranti til utbygging av E18 vest for Oslo, en sak som har pågått i flere årtier.

– Jeg er glad for vi etter så mange år med diskusjoner og ulike vedtak har fått landet E18-saken og sikrer finansieringen av Fornebubanen. Nå kan spaden settes i jorda for disse to viktige prosjektene som gir bedre fremkommelighet og mange arbeidsplasser, sier Brenna.

Saken om E18 og Fornebu er imidlertid ikke den eneste store samferdsel-saken fylkesrådet har håndtert det siste året.

Kollektiv og fylkesvei

Vi har bygget ferdig 16 kilometer gang- og sykkelvei, eksempelvis i Sarpsborg. Videre har vi asfaltert  307 kilometer fylkesvei, samt ferdigstilt en rekke prosjekter, blant annet i Son, Lillestrøm, Krødsherad og Asker, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes. Klikk for stort bilde  

– Pandemien har skapt store utfordringer for kollektivselskapene. Kollektivselskapene og Viken fylkeskommune har jobbet godt for å opprettholde kollektivtilbudet.

Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk har til sammen fått 751 millioner kroner i statlig kompensasjon og 240 millioner i forskuttering fra Vikens side, sier Skinnes videre.

Klikk for stort bilde Morten Brakestad   Satsing på videregående opplæring

Ny inntaksordning basert på nærskoleprinsippet er vedtatt, som gir elevene rett til å gå på sin nærskole, samt vedtak om ny felles elev-pc-ordning basert på gratisprinsippet.

– Vi får nå en inntaksordning som sikrer alle plass på nærskolen, og en god ordning som gir alle elever tilgang til PC. Det er viktig for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring med best mulig læringsutbytte, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for opplæring og kompetanse.

Jacobsen peker også på andre viktige satsinger: Det er bevilget 28,9 millioner for å hjelpe lærlinger og opplæringstiltak for yrkesfagelever, og 40 millioner kroner til nye læreplasser i utsatte bransjer gjennom økt lærlingtilskudd.

Vil rydde opp i useriøse arbeidsforhold i Viken

Klikk for stort bildeHalvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon Morten Brakestad  I anledning ettårsdagen presenterte også fylkesrådet sitt forslag til Viken-modellen for et trygt og seriøst arbeidsliv.

– Vi vil gjøre vårt for å rydde opp i den useriøse delen av arbeidslivet, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. Fylkesrådet har derfor utviklet en egen «Viken-modell» for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi.

Modellen stiller seriøsitetskrav til alle bygg- og anleggskontrakter og andre kontrakter hvor risikoen for arbeidslivskriminalitet vurderes som høy, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon.

Tar ansvar for ladeordninger

I løpet av året som har gått har Viken fylkeskommune også etablert Klimafond Viken som gir 26 millioner kroner til klimatiltak i hele fylket.

I tillegg har det blitt gitt 12,5 millioner kroner til ladeinfrastruktur til sameier og borettslag i hele Viken.

– Her har Viken har tatt, og tar, stort ansvar. Sammen med Oslo er vi den eneste fylkeskommunen som har igangsatt en   slik støtteordning. Noen store bykommuner gjør også en kjempeinnsats. Men dette er ordninger med begrensende økonomiske rammer som langt fra dekker behovet.

Her forventer vi at regjeringen tar mer ansvar, som de også har lovet, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe TvinnereimKlikk for stort bilde 

– I tillegg har vi nylig avsluttet høringsprosessen for Vikens aller første regionale planstrategi som skal sluttbehandles politisk før jul. Dette er et dokument som vil få stor betydning for hvordan Viken-samfunnet skal utvikles videre i tråd med FNs bærekraftmål, sier Tvinnereim.

– Utgjør en forskjell for bedrifter og ansatte

Videre har Viken fylkeskommune hittil i 2020 delt ut over 100 millioner kroner til næringsutvikling gjennom ulike tilskuddsordninger. Nesten 400 søkere har så langt fått innvilget midler. De i alt 18 tilskuddsordningene genererte om lag 600 søknader.

Klikk for stort bilde   - Det har vært tøft å være vitne til den krevende situasjonen næringslivet har havnet i, som følge av koronapandemien. Derfor er det gledelig å se at bedrifter har gitt kompetansepåfyll til sine ansatte fremfor å permittere.

Vi har også støttet mange forsknings- og utviklingsprosjekter som vil føre til at flere bedrifter omstiller seg og står godt rustet til å møte en ny hverdag når pandemien etter hvert slipper taket. Det forteller oss at Viken fylkeskommune er med på å gjøre en forskjell både for bedriftene og de ansatte, sier fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad.

Støtte til kultur og idrett

Også kulturfeltet har vært hardt rammet av koronaen. Viken fylkeskommune har satt i verk flere tiltak for å avhjTonje Kristensen (Ap) - Klikk for stort bildeTonje Kristensen (Ap) Morten Brakstad elpe situasjonen.

– Vi har forsert utbetaling av tilskudd som spillemidler, og vi har opprettholdt tilskudd til utgifter for kulturarrangementer og tiltak som har blitt avlyst som følge av koronasituasjonen.

4,6 millioner kroner er fordelt til innkjøp av e-bøker og drøyt én million til digitale formidlingstiltak, for å gi innbyggerne digitalt innhold da bibliotekene stengte, sier Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold. 

Har store ambisjoner videre

Til tross for at fylkesrådsleder Tonje Brenna mener fylkesrådet har fått gjennomført mange tiltak i tråd med fylkesrådets politiske plattform som ble lagt fram for et års tid siden, er hun klar på at det fremdeles er mye arbeid som gjenstår.

– Vi har gjort mye, men vet samtidig at vi ikke er i mål. Det er ingen grunn til å tro at det kommende året vil kreve mindre av oss alle. Vi har store ambisjoner om å ta ledertrøya i samfunnsutviklingen for by og bygd.

Viken har store muligheter og ressurser innen et mangfoldig næringsliv, forskning, utdanning, klima og- miljøarbeid. Dette skal vi støtte opp under, og være med på å utvikle. Koronakrisa gjør mange utrygge.

Vi vil stå på for å sikre at folk har jobb og trygghet. Derfor går vi på jobb hver dag, til det beste for Vikens innbyggere, sier Brenna.

Til toppen