Fylkesrådet i dialog med Nortura om slakteriet på Gol

Norturas slakteri på Gol kan bli nedlagt i løpet av de neste årene. Fylkesrådet er nå i dialog med selskapet, og håper det finnes alternativer til nedleggelse. 15. september var partene samlet for å diskutere situasjonen.

Klikk for stort bildeVIKTIG MØTE: Styreleder Trine Hasvang Vaag, konserndirektør Anne Marit Panengstuen, fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad, fylkesdirektør Håkon Johnsen og avdelingssjef distrikts- og regional næringsutvikling Janne Bjørntvedt Buhag var blant møtedeltagerne 15. september. Viken fylkeskommune    

- Vi er opptatt av at vi skal ha arbeidsplasser i hele Viken. Vi bestemmer selvfølgelig ikke over Nortura, men vil veldig gjerne formidle at vi mener det er veldig viktig at de opprettholder arbeidsplassene i Hallingdal, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.

Hovedgrepet i Norturas «Ny industristruktur for Nortura» er færre slakterier som slakter flere dyr i årene fremover. Effektiviseringen skal skje i løpet av de neste fire årene. Slakteriet på Gol er ett av slakteriene kan bli nedlagt.

I det digitale møtet 15. september ønsket fylkesrådet dialog om vurderingene som er gjort, og mulige veier fremover med fokus på hva Viken fylkeskommune kan bidra med.

- Mitt klare inntrykk er at Norturas anlegg på Gol er et anlegg som både eier og ansatte er fornøyde med, og som lokalsamfunnet ser som en viktig arbeidsplass. Vi ville formidle til Nortura at dersom vi kan gjøre noe for at de skal bli værende på Gol, så stiller vi gjerne opp, sier Brenna.

På møtet ga Nortura innblikk i hvilke konkrete rammebetingelser som de mener gjør grepene nødvendige. Det handler blant annet om Norturas samfunnsansvar og konkurransesituasjon i forhold til andre slakterier og matvarekjedene.

Videre kom det fram at endelig beslutning om eventuell nedleggelse av anlegget på Gol fortsatt ligger noen år fram i tid. I mellomtiden skal flere momenter vurderes mer inngående. Viken fylkeskommune og Nortura ble enig om å ha fortsatt dialog i denne perioden.

På møtet stilte også fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad. Han peker på at distriktene i Viken rammes hardt, både direkte og indirekte, når anlegg legges ned.

- Møtet ga oss verdifull innsikt i utfordringene Nortura står i. Rundt 70 arbeidsplasser i Hallingdal står i fare, og landbruksnæringen vil rammes av lengre transport for sine slaktedyr til Rudshøgda. Gol mister ikke bare arbeidsplasser, men også mye fagkompetanse som er bygget opp gjennom mange år. Dette er noe fylkesrådet tar på stort alvor, og vi er derfor glade for å ha fått i stand en god dialog med Nortura, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.

Til toppen