Fylkestinget har vedtatt søknad om fylkesdeling

Fylkestinget i Viken har vedtatt at det skal sendes søknad om deling av Viken fylkeskommune. Saken ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer på fylkestingets møte 23. februar. Menn og damer i sal holder opp lapp med stemmetegn - Klikk for stort bilde Kristin Josefsen/Viken fylkeskommune

- Dette er en historisk dag, og jeg vil rose fylkestinget for en konstruktiv debatt. Denne saken har skapt sterke skillelinjer. I dag er noen fornøyde og andre skuffet over delingsvedtaket. Det må vi respektere. Samtidig er vi avhengig av hverandre for å gå videre på en konstruktiv måte. I tiden fremover må vi skape gode tverrpolitiske løsninger til det beste for samfunnet. 

Viken fylkeskommune skal fortsatt være en solid og forutsigbar samfunnsutvikler som leverer gode tjenester til innbyggerne. Parallelt skal tre nye fylkeskommuner etableres og overta ansvaret fra 1. januar 2024, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i Viken fylkeskommune.

Roger Ryberg - Klikk for stort bilde Andre Strand/Viken fylkeskommune

23. februar vedtok fylkestinget i Viken å sende søknad om fylkesdeling til Stortinget. Flertallet besto av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Fremskrittspartiet og uavhengig representant Tor Petter Ekroll.

Oppretter tre regionale utvalg

Fylkestinget vedtok også at det i det videre arbeidet opprettes tre regionale utvalg, et for hvert fylke. Leder og nestledere i regionutvalgene fungerer som samordningsgruppe for bygging av de nye fylkene sammen med fylkesordfører og varaordfører. Fylkesrådet tiltrer samordningsgruppen ved behov.

Veien videre

Fylkeskommunen sender søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 8. mars.

Fylkestinget organiserer den politiske styringen av delingsprosessen. Fylkestinget vil i tiden fremover behandle saker som er relatert til vedtaket om fylkesdeling, i tillegg til ordinære politiske saker. Neste fylkesting er 30. - 31. mars.

Det er Stortinget som vedtar deling av Viken fylkeskommune, og det skjer trolig innen sommeren.

Mer informasjon

Til toppen