Fylkestinget vedtok garanti for E18 og sikrer Fornebubanen

Fylkestinget i Viken vedtok 17. september å gi lånegaranti for E18-løsning. Dermed kan både byggingen av E18-strekningen Lysaker–Ramstadsletta og Fornebubanen begynne.    

Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg ledet den digitale debatten i fylkestinget 17. september.  

– Jeg vil rose fylkestinget for å ha jobbet fram et endelig vedtak i en stor og viktig sak for Viken-samfunnet, sier fylkesordfører Roger Ryberg etter endt debatt i fylkestinget. 

Glad for flertall

Fylkesrådsleder Tonje Brenna er glad for at flertallet i fylkestinget følger fylkesrådets anbefaling om å si ja til E18-garantien.  

Les saksdokumentet fra fylkestingets behandling her 

 – DKlikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna Morten Brakestad ette er en viktig dag. Jeg er glad for vi etter så mange år med diskusjoner og ulike vedtak lander E18-saken og sikrer finansieringen av Fornebubanen.

– Nå kan spaden endelig settes i jorda for disse to viktige prosjektene som gir bedre fremkommelighet, bedre løsninger for pendlerne, miljøet og næringslivet. Dette legger grunnlaget for mange arbeidsplasser både i byggefasene og permanent på Fornebu, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). 

Forbedret prosjekt

Hun mener prosjektet som nå foreligger er vesentlig forbedret siden fylkestinget trakk garantien i februar. Hun viser til at kollektivterminalen på Lysaker har kommet inn igjen i planene, veikapasiteten blir mindre, prisen har blitt 800 millioner kroner lavere, kollektivfeltene flere og bompengesatsene lavere.  

Et stort flertall i fylkestinget er enig. E18-garantien ble vedtatt med 61 mot 24 stemmer. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti stilte seg bak innstillingen fra samferdselskomiteen. Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Folkeaksjonen Nei til Bompenger, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet stemte mot.  

Garanti fordelt mellom Viken og Bærum

Den samlede garantien for bompengeselskapets låneopptak er 15,1 mrd. kr. Det forutsettes at garantien fordeles med 11,92 mrd. kr på Viken fylkeskommune og 3,18 mrd. kr på Bærum kommune.  

Miljøpartiet De Grønne varslet for øvrig at de vil fremme en såkalt lovlighetskontroll av vedtaket. Det vil si at vedtaket sendes videre til staten som vurderer lovligheten ved vedtaket. 

Les også: Fylkesrådet sikrer E18-løsning og Fornebubanen 

Til toppen