Går over til nasjonal innsynsløsning - eInnsyn 

Fra 1. mai tar Viken fylkeskommune i bruk den nasjonale innsynsløsningen eInnsyn. 
-Vi ønsker å bruke de nasjonale fellesløsningene, og legge til rette for enda mer åpenhet og innsyn, sier Edvin Søvik, fylkesrådsleder for finans og administrasjon. 

PC med nettsiden for einnsyn på skjermen - Klikk for stort bilde Kristin Josefsen/Viken fylkeskommune

Innsynsløsningen er utviklet av Digitaliseringsdirektoratet samt Oslo kommune, og brukes av flere kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. I løsningen kan du finne postliste, dokumenter og saker samt søke om innsyn i dokumenter som ikke er publisert i fulltekst.  

-Med eInnsyn håper vi det blir lettere for innbyggerne og presse å få innsyn i våre saker og politiske dokumenter. Blant annet vil søkefunksjonen være bedre, sier Søvik. 

I Vikens gamle løsning har det ikke vært mulig å søke etter en spesiell sak, uten å vite hvilket møte den ble behandlet i. Dette vil være mye enklere i eInnsyn. Her må du ikke ha eksakt informasjon for å finne igjen et møte eller et dokument på postlisten. Du kan også søke ved å bruke ulike filtre. 

Sikkerheten ivaretas 

Med gode rutiner skal saksbehandlerne sammen med dokumentsenteret sikre enkel og trygg publisering som ivaretar både innsyn og personvern. 

Nye eInnsyn erstatter dagens møtekalender og politiske saker samt postlisten, og det meste vil fungere som tidligere. Det vil si at alle møtedokumenter vises i fulltekst, noe som gjør det raskere for innbyggere å få innsyn i offentlige saker. Postlisten publiseres ikke med saker i fulltekst. Da må du be om innsyn.  

Møtedokumenter fra 2015 

I innsynsløsningen til Viken fylkeskommune vil du finne politiske møtedokumenter fra 01.01.2020 og postliste fra 1. oktober 2021. 

I tillegg kan du finne historiske møtedokumenter for de tidligere fylkeskommunene Buskerud og Østfold samt fra prosjekt Viken fra 2015-2019. Møtedokumenter fra Akershus fylkeskommune kan du bestille ved å bruke skjema for historiske dokumenter

Bli kjent med eInnsyn

Her finner du eInnsyn

Se brukerveiledninger, tips og triks
Et nyttig tips kan være å opprette en bruker i løsningen. Da vil du kunne samle alle innsynsbegjæringene dine. 

Oppdatering 13.05.22 og 25.05.22

Viken fylkeskommune har nå testet den nye nasjonale innsynsløsningen eInnsyn i produksjon et par uker, og ser behov for å justere noe på sine arbeidsprosesser. For en kort periode vil derfor Viken fylkeskommune ikke publisere innhold til eInnsyn. I mellomtiden benytter vi vår tidligere innsynsløsning for postlister og innsyn i våre politiske saker og møter, som ligger her på viken.no.

Publikum vil som før finne vår postliste og be om innsyn på viken.no og tilgang til politiske møtekalender og saker på viken.no

Til toppen