Gir økt tilskudd for å bevare mer

Viken fylkeskommune setter av 120 000 kr til å utvide kapasiteten ved Akershus bygningsvernsenters rådgivningstjeneste, slik at også eiere av verneverdige bygninger og anlegg i tidligere Østfold får et tilbud.
Gammel lås - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Margret Lie Wessel, Akershus bygningsvernsenter  

Akershus bygningsvernsenter har gjennom flere år bygget opp en rådgivningstjeneste for eiere av verneverdige bygninger og anlegg i Akershus.

Flere hundre eiere har fått gratis befaring og rådgivning, noe som har resultert i mange gode istandsettingsprosjekter, og mange kulturminner som har fått nytt liv og ikke minst ny bruk.

Gjenbruk

Rådgivningstjenesten har gjennom tildeling av tilskuddsmidler bidratt til at mange verdifulle ressurser har blitt gjenbrukt framfor å bli kassert eller revet. I tillegg er det mange som har lagt ned en stor dugnadsinnsats og hentet private midler for å realisere prosjektene.

 – Bygningsvernsentre gjør en uvurderlig innsats for å skape kunnskap og kompetanse om hvordan vi kan bevare mer. Med fylkeskommunens økte tilskudd kan Museene i Akershus sørge for opplæring av en bygningsvernkonsulent fra Østfold tilknyttet senteret, og det kan gis et tilbud til eiere også her, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Til toppen