Gjennomslag i Fornebubanens tunnel på Fornebu

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav, stod for sprengningen av gjennomslag i Fornebubanens tunnel på Fornebu 16. mars.

Gruppe mennesker inne i en nysprengt tunnel. Alle i gule vernedresser - Klikk for stort bildeFeiring på røysa etter sprengning av tunnelgjennomslag for Fornebubanen. Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune

Tunnelen fra nord har møtt tunnelen fra sør på Fornebu, og vi har fått gjennomslag i tunnelen. Med det er Fornebubanens tunnel på Fornebulandet ferdig sprengt ut. Fornebubanen har sprengt T-banetunnel fra Fornebu og nordover i retning Fornebuporten.

Fylkesrådsleder i Viken og byråd for miljø og samferdsel i Oslo trykker på en sprengningsknapp. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder i Viken og byråd for miljø og samferdsel i Oslo trykker på sprengningsknappen. Fornebubanen

– Tunnelgjennomslaget er en viktig milepæl. Med Fornebubanen blir et veldig godt kollektivtilbud enda bedre – banen er en naturlig utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum. Å få mer av trafikken over fra vei til T-bane vil også gjøre hverdagen enklere, mindre klimagassutslipp og renere luft, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Samtidig er det også sprengt tunnel fra Fornebuporten og sørover. I dag møtes tunneldriverne fra nord og sør. Med et skikkelig smell, omtrent midt mellom Telenor Arena og Telenorbygget, er det nå et gjennomgående tunnelløp.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen og varaordfører i Bærum, Siw Wikan, var blant gjestene som var til stede.

– Banen vil gi bilen sterk konkurranse også for mange av de snart 30 000 de som jobber på Fornebu. At vi kan tilby en miljøvennlig arbeidsreise for flere tusen arbeidstakere er helt i tråd med våre politiske mål. Fylkesrådet i Viken og byrådet i Oslo står samlet om å øke kollektiv- og sykkelsatsingen. Det er givende å kunne stå her sammen i dag, og se at våre beslutninger fører til at vi stadig er et skritt nærmere ferdig T-bane, sier Siv Henriette Jacobsen.

Holder tidsplanen

– Byggingen er kommet langt siden første spadetak her på Fornebu i desember 2020, og det første gjennomslaget representerer et stolt øyeblikk for oss i Fornebubanen. I dag er tiden inne for å takke vår tunnelentreprenør Implenia for et nært og godt underjordisk samarbeid. Vi er glade for å kunne melde at vi holder tidsplanen, og at tunnelen bygges med god kvalitet, sier direktør i Fornebubanen Irene Måsøval.

Implenia ble tildelt den første av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, som går på å sprenge tunnel fra Fornebu til Lysaker, inkludert stasjonshaller for Flytårnet og Fornebuporten stasjoner. Siden første salve på hovedtunnelen 15. november 2021 er det tatt ut 315.000 kubikkmeter steinmasser. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning, oftest omtalt som drill & blast. Det er hittil sprengt ut rundt 2,5 kilometer med tunnel.

Etter dagens gjennomslag gjenstår det å sprenge tunnelen ferdig den siste biten fra Fornebuporten bort til Lysaker stasjon, der denne entreprisen møter den neste, som er Lysaker - Vækerø. Tunneldrivingen er på plan. I oktober 2023 skal hele tunnelløpet fra Fornebu til Lysaker stå klart.

Om Fornebubanen

• Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen

• Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover

• Strekningen er på ca. 7,7 kilometer

• Hele strekningen går i tunnel

• Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu

• Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter