Glad for kommunenes engasjement for de regionale planene

Kommunene i Viken bidrar sterkt i arbeidet med de regionale planene for Viken. Det gleder fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

PLANLEGGER SAMMEN: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen, Hemsedal-ordfører Pål Terje Rørby og ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune var blant møtedeltagerne. skjermdump  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Kommunene våre er viktigste samarbeidspartnere, og helt sentrale i utviklingen av en mer bærekraftig region. Jeg er derfor glad for at de bidrar så godt i arbeidet med de regionale planene, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Arbeidet med Vikens regionale planer var tema for fylkesrådets månedlige møte med Vikens ordførere 31. mai.

Viktig rolle

Viken fylkeskommune overtok rundt 30 regionale planer fra de tidligere fylkene. Disse skal erstattes av brede samfunnsplaner for å kunne jobbe bedre med bærekraftsmålene og løse sammensatte samfunnsutfordringer.

Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale planer kan danne fundamentet når Akershus, Buskerud og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024, men at det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta de regionale planene.

Arbeidet med å legge dette fundamentet er i gang, og kommunene har en svært viktig rolle i prosessen, understreker Jacobsen.

– Vi har ulike roller og sitter på forskjellige virkemidler, men vi har til felles store samfunnsutfordringer og mål som skal oppfylles. Derfor er også koblinger som denne viktig, forklarer hun.

Planverk som står seg

Blant dem som tok ordet på møtet var Hemsedal-ordfører Pål Terje Rørby og ordfører Ragnhild Bergheim, Lørenskog kommune. De to sitter også i programstyret som arbeider med de regionale planene.

– Dette er veldig bra, og mye er helt i tråd med hvordan vi jobber på kommunalt nivå. Vi vil delta i de medvirkningsprosessene som er framover, sa Bergheim i møtet.

Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil håper prosessen som nå går vil bidra til at det nå kan dannes et planverk som vil stå seg over tid.

– Temaene som planene omfatter, er relevante på tvers av administrative grenser, enten det handler om livskvalitet, areal eller verdiskapning. Vi vil aktivt bruke de mange gode innspillene som har kommet frem i løpet av arbeidet med regional planstrategi og planprogram, og bruke kunnskapen som et grunnlag for involveringen videre, sier hun.

Les også: Lager plangrunnlaget for de nye fylkene sammen