Glad for nye støtteordninger til Vikens næringsliv

Nå kommer ikke bare en, men to nye støtteordninger for aktører i hele Vikens næringsliv. Formålet er næringsutvikling, nye arbeidsplasser og sterkere næringsklynger. 

Klikk for stort bildeVIKTIG STØTTE: Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad tror støtteordningene som nå rulles ut vil styrke Viken-samfunnet. Getty Images/Morten Brakestad    

– Begge ordningene skal legge til rette for utvikling i hele Viken, det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, sier fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad.

Han er glad for at fylkestinget 18. februar fulgte fylkesrådets anbefaling, og sa ja til å rulle ut to støtteordninger som skal gi næringsutvikling og innovasjon til Viken-samfunnet.

Vil styrke hele Viken-samfunnet

Viken fylkeskommune forvalter en rekke støtteordninger som retter seg mot ulike deler av næringslivet. I det første året som ny fylkeskommune ble flere av støtteordningene fra de tidligere fylkeskommunene videreført. Ønsket om å ha like tilbud eller enhetlig tilbud i hele Viken har gjort det nødvendig å samordne flere av dagens støtteordninger.

En av disse er «Støtteordning for næringsutvikling og innovasjon» som skal bidra til å styrke næringsgrunnlaget og bidra til å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken.

– Dette er en ordning som vil styrke hele Viken-samfunnet. Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken. Gjennom samhandling mellom næringsliv/klynger, kapital, grundere, FoU og offentlige institusjoner vil vi bedre både nasjonal og internasjonal konkurransekraft i regionen, forklarer Grimstad.

Helt ny ordning for sterke næringsklynger

Fylkesråden for næring og tannhelse er også svært fornøyd med at fylkeskommunen skal etablere en helt ny støtteordning for klynger i Viken. En næringsklynge er, forenklet sagt, en konsentrasjon av bedrifter – små og store – som samhandler og innoverer gjennom utstrakt bruk av kompetansedeling og samarbeid. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger.

Ved å opprette en egen støtteordning for disse, forsterkes arbeidet klynger gjør for blant annet å motivere bedrifter til deltagelse i større utviklingsprosjekter, og å oppnå økt verdiskaping og styrket internasjonal konkurransekraft, mener Grimstad.

Her er målgruppene klynger som er med i det statlig finansierte klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster, samt klynger som vurderes å være på et nærmest tilsvarende nivå.  

– Dette er miljøer som kan ta en nasjonal og internasjonal ledende posisjon innenfor sitt felt. Klyngene representerer sterke utviklingsaktører som bidrar positivt til næringsutvikling og vekst i Viken. Ved å etablere en særskilt klyngesatsning svarer vi opp områder som er vektlagt i den politiske plattformen, hvor det grønne skiftet, digitalisering og det å styrke næringsklynger er nevnt spesielt, sier Grimstad.

Støtteordningen for Næringsutvikling og innovasjon lyses ut i løpet av kort tid, følg med på viken.no/næringsutvikling.
Støtteordningen for klynger vil bli lyst ut etter at fylkestinget har behandlet nærmere føringer for arbeidet med klynger og nettverk i mars.

Følgende aktører er i målgruppen for støtteordningen «næringsutvikling og innovasjon»:

 • Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, m.fl.
 • Forskningsinstitutter
 • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
 • Bedriftsnettverk og klynger

Enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter, men ikke stå som søker, med unntak for nettverk. Søker må være en juridisk enhet.

Støtteordning for næringsutvikling og innovasjon erstatter følgende tidligere ordninger:

 • tilskudd til regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus,
 • tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus,
 • tilskudd til utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud,
 • tilskudd til oppfølging av regional plan for verdiskapning og næringsutvikling i Buskerud,
 • tilskudd til næringsutvikling i Østfold,
 • tilskudd til større arrangement som profilerer Østfold, tilskudd til bedriftsnettverk.
 • tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

 

Til toppen