Håper på god oppslutning i fylkestingsomvalget

Fra 13. november kan folkeregistrerte i Moss igjen gå til valgurnene for å stemme til fylkestingsvalget. - Bruk stemmeretten, oppfordrer fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen i Østfold fylkeskommune.

Ung jente avleverer stemmeseddel, kun overkropp, hender og hår vises. - Klikk for stort bildeVIKTIG VALG: Fra og med mandag kan de som er folkeregistrerte i Moss stemme til fylkestingsomvalget. Jarle Nyttingnes

Viken skal deles opp i tre nye fylker fra 1. januar 2024. I Akershus og Buskerud er nye fylkesting på plass, men fylkestingsomvalget i Moss kommune betyr at det fremdeles ikke er klart hvem som skal utgjøre den politiske ledelsen i nye Østfold fylkeskommune.  

- Stem om igjen! 

Fra og med mandag 13. november til og med fredag 24. november er det mulig for de som er folkeregistrert i Moss kommune å forhåndsstemme til fylkestinget. Selve omvalgsdagen er 27. november. 

Les om hvordan og hvor du kan stemme på Moss kommune sine hjemmesider

- Til dere som er folkeregistrert i Moss kommune, og har stemt ved fylkestingsvalget: Tusen takk, og stem om igjen, sier Olsen.   

Solveig Helene Olsen - Klikk for stort bildeOPPFORDRING: Bruk stemmeretten, lyder oppfordringen fra Solveig Helene Olsen. Hallvard Mørk Tvete

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for videregående skole og voksenopplæring, regional utvikling og planlegging, kulturutvikling, kulturminner, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjenesten. 

- Det er viktig at du som bor i nye Østfold er med på å bestemme hvordan du ønsker at disse oppgavene skal løses framover. Det har noe å si hvem som får størst oppslutning og hva de enkelte partiene står for.  

Østfold går inn i en fylkestingsperiode med behov for betydelig økonomisk tilpasning for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi. Utgiftsnivået fra Viken kan ikke videreføres med inntektsrammene som Østfold fylkeskommune får 

Les også: Ønsker felles forståelse for Østfolds økonomi - Østfold fylkeskommune (ofk.no) 

- Men likevel skal vi sørge for at innbyggerne våre får gode tjenester. At skolene holder høy kvalitet, og at kollektivtilbudet over hele fylket er godt. For å nevne noe, sier Solveig Helene Olsen.  

Innbyggerne bestemmer

Olsen og hennes administrasjon har startet arbeidet med å tilpasse driften til nye økonomiske rammer, og vil legge fram sitt reviderte budsjettforslag tidlig i desember.  

Men det er det nye fylkestinget som endelig bestemmer hvilket budsjett fylkeskommunen skal styre etter. Og hvordan sammensetningen blir er altså opp til innbyggerne i Østfold.

Valg er den mest direkte måten du kan delta i demokratiet på. Du er med på å bestemme hvordan, og av hvem, fylkeskommunen din skal styres de neste fire årene. Bruk stemmeretten. Godt valg, sier Solveig Helene Olsen.  

Les også: Fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember - Østfold fylkeskommune (ofk.no)

Omvalget 

  • Det er kommunene som har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg i den enkelte kommune. Dette omfatter lovpålagt informasjon om når, hvor, hvem og hvordan man stemmer.  Se mer informasjon på Moss kommunes sine hjemmesider 
  • Valgdirektoratet har ansvar for informasjon til velgere i hele landet.   
  • Fylkeskommunen har ansvar for å kontrollere kommunenes gjennomføring av fylkestingsvalg og stortingsvalg, og kontrolltelle stemmer til fylkestingsvalg og stortingsvalg. Fylkeskommunen har ingen lovpålagte kommunikasjonsoppgaver utover å offentliggjøre listeforslag, men vil ta et særskilt ansvar for kommunikasjonsarbeid i samarbeid med Moss kommune og Valgdirektoratet.