Har fått viktige innspill i planarbeidet for nye fylker 

Om under ett år skal plangrunnlagene for nye Akershus, Buskerud og Østfold være klare. Ordførere, deltakere fra arbeidsliv, kultursektoren, akademia og ungdomsrepresentanter fra hele regionen har denne uken gitt innspill i arbeidet.  

Åtte personer som sitter rundt et bord i gruppearbeid - Klikk for stort bilde200 deltakere fordelt på ulike temasesjoner. Her fra en innspillsrunde om hvordan vi skal sikre alle tilgang til utdanning og kompetanseheving. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette var en veldig god samling. Det er naturlig at aktørene har begynt å orientere seg mot et nærmere og tettere regionalt landskap enn det vi har i dagens Viken. De nye fylkeskommunene skal tilby gode tjenester til innbyggerne, og de skal sammen med myndigheter og samfunnsaktører – bidra til en god regional samfunnsutvikling. Derfor var dette også hovedtema for forumet, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.  

To smilende damer med mikrofon og talekort - Klikk for stort bilde​Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (t.v.) og fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil åpnet strategisk forum for regional planlegging i Fredrikstad denne uka. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune

Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale plangrunnlag kan danne fundamentet når Akershus, Buskerud og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024. Jacobsen leder programstyret for arbeidet, som denne uka inviterte nærmere 200 aktører fra hele Viken til det andre planstrategiske forumsmøtet, denne gang over to dager i Fredrikstad.

Tidligere i år har tilsvarende samling vært avholdt i Drammen.   

Har gått i dybden 

Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil er fornøyd med at planene nå er i ferd med å konkretiseres. 

- Vi har fått de overordnede linjene på plass, men denne gangen har vi gått dypere ned i konkrete strategier vi som storsamfunn i fellesskap må utforme for å få en bærekraftig utvikling. I dette arbeidet har vi nå fått mange viktige innspill, sier hun.

Lindahl Raakil viser blant annet til at det, foruten foredrag, paneldebatt og faglige innspill, var satt av mye tid til diskusjon gjennom såkalte parallellsesjoner. Her samlet aktørene seg i 18 grupper, og diskuterte flere konkrete tema i regional samfunnsutvikling. Spørsmålene handlet blant annet om grønn omstilling, energitilgang, utdanning, boligpolitikk, unges psykiske helse og viktigheten av kultur og frivillighet. 

Seks personer som står foran på en scene og debatterer - Klikk for stort bildePaneldebatt om regional planlegging. F.v.: Tone Stenbek (konferansier og kommunikasjonsdirektør i Viken fylkeskommune), Annette Lindahl Raakil (fylkesråd for plan, klima og miljø), Pål Terje Rørby (ordfører Hemsedal kommune), Jan Petter Gundersen (region-nestleder LO), Gjermund Løyning (direktør NHO) og Lene Conradi (ordfører Asker kommune). Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune

Sluttføres i 2023  

Arbeidet med plangrunnlaget sluttføres før de tre nye fylkestingene konstitueres høsten 2023. 

- Innspillene vi nå har fått vil vi bearbeide og bruke som grunnlag for utforming av strategier i plandokumentene. Så vil vi komme tilbake til den samme gruppen av politikere, arbeidsliv, kultur og akademia for et nytt strategisk forum i første halvår 2023, hvor vi skal nærme oss den endelige utformingen av plangrunnlagene, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Synspunkter fra deltakerne

To unge damer som smiler mot kamera - Klikk for stort bildeAgnes Lægreid, styremedlem Natur og Ungdom (t.v.) og Helene Sofie Smit, fylkesleder Natur og Ungdom. Gry N. Løvhaugen

- Det er viktige utfordringer som har blitt tatt opp disse to dagene. For oss er det en forutsetning at naturen i fylket må ses på helhetlig, så vi håper innspillene våre blir tatt med videre, sier Helene Sofie Smit, fylkesleder i Natur og Ungdom.

Portrettfoto av mann - Klikk for stort bildeTom-Alex Hagen, spesialrådgiver i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune. Gry N. Løvhaugen

- Den regionale planleggingen omhandler tunge tema hvor det er vanskelig å finne entydige svar. Det er desto viktigere at det legges opp til en slik bred prosess som Viken fylkeskommune gjør her. Samspillet mellom Oslo og regionen rundt er essensielt hvis vi skal lykkes, for eksempel med knutepunktsutviklingen, sier Tom-Alex Hagen, spesialrådgiver i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune.​

Portrettfoto av mann og dame - Klikk for stort bildeKjell Arne Græsdal, daglig leder Fredrikstad næringsforening, og Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad kommune. Gry N. Løvhaugen

- Dette er en fin arena for å drøfte viktige, overordnede rammer, og utvide perspektivet fra lokalt til regionalt, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Ordfører Siri Martinsen var innom både dobbeltsporet jernbane gjennom Fredrikstad, og suksesskriterier for en bærekraftig utvikling i sitt innlegg.

Portrettfoto av to menn - Klikk for stort bildeAnders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune (t.v.) og Frits Arne Eriksen, kommunedirektør i Gjerdrum kommune. Gry N. Løvhaugen

- Regionale og kommunale planer henger tett sammen, og vi er nok opptatt av litt ulike forhold - avhengig av geografien. Det må en betydelig skreddersøm til for å tilpasse planene godt til de tre nye fylkene, sier Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune.

Fakta

  • Viken fylkeskommune overtok rundt 30 regionale planer fra de tidligere fylkene. Disse skal erstattes av brede samfunnsplaner for å kunne jobbe bedre med bærekraftsmålene og løse sammensatte samfunnsutfordringer.  
  • Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale plangrunnlag kan danne fundamentet når Akershus, Buskerud og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024. 
  • Arbeidet med de regionale plangrunnlagene ledes av et programstyre med representanter fra ulike deler av Viken-samfunnet, blant annet NHO, LO, Statsforvalteren, frivilligheten, kultursektoren, akademia og flere kommuner.  
  • Det er de nye fylkeskommunene selv som skal vedta de regionale planene. 

Les mer om Vikens nye regionale planer her