Har fått viktige skoleavklaringer for Kongsberg og Mysen

Viktige avklaringer for fremtidige fagtilbud i musikk, dans og drama ved Kongsberg videregående skole og byggfag ved Mysen videregående skole er nå på plass.

Lars Berge på talerstol foran sal med menn og damer - Klikk for stort bildeVEDTAK: Fylkestinget behandler flere skolesaker 23. november. Her presenterer saksordfører Lars Berge (H) saken om Mysen videregående skole. Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune
Heidi Westby Nyhus - Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus Morten Brakestad

Det skjedde i møte i fylkestinget 24. november. Begge vedtakene er i tråd med innstillingen til komite for finans, administrasjon og klima.

– Det har vært viktig å finne en god løsning for elevene ved Kongsberg videregående skole. Derfor er jeg glad for at fylkestinget har fått på plass dette vedtaket, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus.

Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama (MDD) ved Kongsberg videregående skole har i dag tilhold i leide lokaler i Åslandsgate. Denne kontrakten går ut 31. desember 2024.

Det har vært jobbet med å få på plass permanente lokaler innen utløp av kontrakten, og flere alternativer har blitt vurdert underveis.

 Ved å tilpasse skolens eksisterende bygg og gjenbruke skolens egne lokaler som blir ledige, gir det en god miljøgevinst, samtidig som fylkeskommunen oppnår en betydelig verdi i eget bygg, påpeker Westbye Nyhus.

Her kan du lese saken om Kongsberg videregående skole som fylkestinget behandlet 23. november

Byggeprogram for Mysen vedtatt

Videre vedtok fylkestinget at byggingen av nye lokaler for byggfag ved Mysen videregående skole kan starte når utbyggingen av Askim videregående skole er ferdig, trolig i 2026. Kostnadsrammen for prosjektet er 264 millioner kroner.

– Nå har vi fått på plass en god avklaring for et viktig fellesprosjekt som vil komme elever i hele Indre Østfold til gode, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus.

Ses i sammenheng med Askim

Om noen år vil Askim videregående huse utdanningsprogrammet teknologi og industrifag, mens byggfag lokaliseres ved Mysen videregående skole – i nye lokaler som skal være samlokalisert med selve skolen

Utbygging av prosjektene er avhengig av hverandre. Utbygging av Askim videregående skole ble vedtatt i fylkestinget tidligere i år, og er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2026.

Det medfører at utbygging av byggfag ved Mysen videregående først kan starte i 2026, og dagens leieforhold for byggfag videreføres inntil nybygg står klar. Etter planen blir dette til skolestart 2028. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 264,8 millioner kroner, kommer det fram i byggeprogrammet.

Her kan du lese saken om Mysen videregående skole som fylkestinget behandlet 23. november

Til toppen