Har inngått belønningsavtale verdt 300 millioner kroner

Viken fylkeskommune har, sammen med Fredrikstad og Sarpsborg kommune, signert en belønningsavtale på 300 millioner kroner med samferdselsdepartementet. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport og sykkel- og gangvei-tilbudet i Nedre Glomma.

Klikk for stort bilde Morten Brakestad  

- Dette er en god avtale, og et viktig bidrag i jobben vi gjør sammen for å bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene i Nedre Glomma, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Fylkesordfører Roger Ryberg signerte avtalen på Vikens vegne etter at fylkestinget 17. september vedtok å si ja til avtalen.

Dagen etter signerte Fredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård, Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen Evje og statssekretær Ingelin Noresjø (på vegne av samferdselsminister Knut Arild Hareide) avtalen i forbindelse med en befaring i Nedre Glomma-regionen. Klikk for stort bildeFredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård, statssekretær Ingelin Noresjø og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje signerer belønningsavtalen på Inspiria i Sarpsborg. Vikens fylkesordfører Roger Ryberg signerte dagen før.  

Befaringen var i regi av Bypakke Nedre Glomma, og skulle gi departementet innsikt i en rekke sentrale veiprosjekt, planer og samferdselsutfordringer i denne delen av Viken.

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region basert på bærekraftige virkemidler innen areal- og transportsektoren

Statssekretær Noresjø fikk orientering om utfordringer knyttet til blant annet fylkesvei 109 mellom de to byene og ny bru over Glomma i Sarpsborg.

- Disse prosjektene er det viktig for oss å finne gode løsninger på, og derfor er jeg glad for samferdselsdepartementet prioriterte en slik befaring. Jeg håper vi får til en like god dialog videre, sier Tonje Brenna.

Klikk for stort bildeBEFARING: Her er delegasjonen fra Bypakke Nedre Glomma og samferdselsdepartementet i Sarpsborg. Pål Vikesland  

Til toppen