Har inngått Norges første enerettsavtaler for drosjetransport

– Innføring av eneretter vil sikre drosjetilbudet for innbyggerne i distriktskommuner og sørge for at drosjenæringa får gode og forutsigbare arbeidsforhold, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.
Klikk for stort bildeFylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Erik Skaaden, adm.dir. i Minibuss 24-7 signerte enerettsavtale for drosjekjøring i Marker, Indre Østfold, Rakkestad og Skiptvet. Jan Ivar Bøe

Tirsdag 18. mai ble de første avtalene i landet om enerett for drosjetransport signert. Disse to første avtalene gjelder for kommunene Våler, Marker, Indre Østfold, Rakkestad og Skiptvet. 

– Avtalene sikrer innbyggerne i distriktskommunene i Østfold et fortsatt tilgjengelig drosjetilbud hele døgnet, sier Olav Skinnes.

Enerett innebærer en skjerming mot konkurranse fra andre drosjer, slik at det blir mer attraktivt å tilby drosjetjenester der det er få kunder. Lokale eneretter gir enerettshaveren en eksklusiv driftsrettighet i et bestemt område.  Kontraktene blir tildelt gjennom anbudskonkurranse.

Vil gi et godt tilbud

Klikk for stort bildeGrethe Kolbu, daglig leder i Moss Taxi , og fylkesråd Olav Skinnes (Sp) signerte enerettsavtale for drosjekjøring i Våler. Jan Ivar Bøe   – Med denne avtalen vil vi videreføre et godt drosjetilbud til innbyggerne i Våler kommune, sier Grethe Kolbu, daglig leder i Moss Taxi.

– Dette er en god løsning, og gjennom samarbeidet mellom Minibuss 24-7 og Østfold Taxitjenester vil vi få til et dekkende drosjetilbud til innbyggerne, sier Erik Skaaden, administrerende direktør i Minibuss 24-7.

Sigbjørn Julien, daglig leder i Østfold Taxitjenester er også fornøyd med avtalen.

– Uten eneretter vil det være vanskelig å opprettholde et godt drosjetilbud i distriktene, sier han.

– Det er drosjene som kjører til steder og tider der vanlig kollektivtrafikk ikke går. Derfor er det viktig at tilbudet finnes også på de små stedene og i bygdene våre, sier Skinnes.

Han understreker at enerettskontraktene sørger for at drosjetilbudet drives av seriøse aktører som har gode vilkår for sine ansatte og tar hensyn til miljøet.

Eneretter i 30 Viken-kommuner

Fylkestinget vedtok eneretter for drosjetransport i 30 av kommunene i Viken. Målet er å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken. 

– Framover skal fylkesrådet jobbe fram flere enerettsavtaler i distriktskommunene over hele Viken, slik at alle i Viken fortsatt skal ha et godt drosjetilbud, sier Olav Skinnes.
 

Eneretter for drosjetransport

Fylkestinget vedtok eneretter for drosjetransport i 30 av kommunene i Viken. Målet er å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken. 

Enerett innebærer en skjerming mot konkurranse fra andre drosjer, slik at det blir mer attraktivt å tilby drosjetjenester der det er få kunder.

Bakgrunnen for eneretter er at Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, blant annet å oppheve antallsreguleringen av løyver og tilhørende driveplikt. Særlig i områder med et fåtall innbyggere og spredt befolkning vil opphevingen av behovsprøvingen og driveplikten føre til mer usikkerhet om markedet vil opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud.  Disse områdene har så langt vært betjent som følge av driveplikten.

Lokale eneretter gir enerettshaveren en eksklusiv driftsrettighet i et bestemt område. 

Følgende kommuner utgjør enerettsområder for drosjetransport i Viken fylke

Halden, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Våler, Vestby, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Flå, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker og Lunner.

Om avtalene for Våler og Indre Østfold region

 • Inngått med Moss Taxi for Våler kommune og Minibuss 24-7 i Indre Østfold region (kommunene Marker, Indre Østfold, Rakkestad og Skiptvet).
 • Østfold Taxitjenester (ØTT) er underleverandør til Minibuss 24-7 og vil drifte drosjetilbudet i Indre Østfold.
 • Avtalen starter opp 1. august 2021.
 • Avtalene gjelder i 4 år med mulighet til forlengelse i ytterligere 1 år.
 • Drosjetilbudet vil i all hovedsak videreføres på dagens nivå og med dagens tilbydere av drosjetjenester.
 • Avtalen innebærer at det kun er selskapet som har inngått kontrakt som kan tilby drosjeturer til ordinære passasjerer i det lokale markedet.
 • Fordelen for innbyggerne er at avtalen sikrer et drosjetilbud hele døgnet og alle dager uansett hvor du bor. Selskapene kan ikke prise tjenestene slik de ønsker, men må forholde seg til maksimalprisforskriften.

Hva innebærer enerett?

 • Fylkeskommunene får muligheten til å tildele eneretter der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud.
 • Eneretter kan tildeles ett eller flere selskap (løyvehaver). Tildelingen skal skje gjennom en åpen prosess, for eksempel et anbud.
 • Eneretten gjelder for vanlige drosjeoppdrag, dvs. i enkeltturmarkedet. De(n) som får tildelt eneretten får ikke automatisk annen kontraktskjøring, som pasientreiser eller skoleskyss. Det er opp til fylkeskommunene og helseforetakene å samkjøre slike kontrakter innenfor rammene i gjeldende regelverk, om de ønsker det.
 • Eneretten kan tildeles for maksimalt fem år.
 • Det er opp til fylkeskommunen å vurdere transportbehovet og fastsette ønsket transportstandard i sitt fylke. Dersom det er behov for å gripe inn i markedet for å oppnå ønsket tilbud kan fylkeskommunen velge å bruke enerett eller å kjøpe tjenester, evt. en kombinasjon av disse. Det er fylkeskommunene som eventuelt må betale for tjenestene.
 • Fylkeskommunene kan kun tildele eneretter i kommuner der markedet ikke gir et godt nok tilbud og der det er mindre enn 20 000 innbyggere og befolkningstetthet på mindre enn 80 innbyggere per km2.

 

Til toppen