Her er vinner av Fylkeskulturprisen for 2021

Alexander Krohg Plur vant Viken fylkeskommunes Fylkeskulturpris for 2021, og får med seg en sjekk på 50 000 kroner i premie.

Fire personer oppstilt foran trevegg - Klikk for stort bildeVINNER: Alexander Krogh Plur (nummer to fra venstre) mottok kulturprisen på fylkestinget 24. november. Her sammen med fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik, fylkesordfører Roger Ryberg og fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen. Ingvild Åsgård, Viken fylkeskommune

Fylkeskulturprisen deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken fylke kjent på en positiv måte, nasjonalt eller internasjonalt.

En enstemmig faggruppe har innstilt til fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap). Fylkesråden stiller seg bak faggruppen, og Fylkeskulturprisen for 2021 går til Alexander Krohg Plur.  
 

Tonje Kristensen, portrettbilde - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen Morten Brakestad

– Dette er en velfortjent pris. Alexander har satt tydelige spor av seg i kulturlivet, og bidratt sterkt til gode regionale kulturtiltak i Viken. Et godt eksempel er talentutviklingstiltaket UngMusikk, som i dag er spredt til 36 kommuner i Viken fylke.

– Jeg gleder meg til å møte Alexander i egen person på prisutdelingen, og følge med på det videre arbeidet hans.

–  En stor takk også til de som har fremmet forslag til kandidater til prisen, sier fylkesråden.

En verdig vinner

Vinneren fikk høytidelig overrakt prisen i fylkestingsmøtet 24. november av fylkesordfører Roger Ryberg.

– Alexander er en verdig vinner av denne prisen. Det er alltid en stor ære og glede å få dele ut priser til mennesker som ham, som bidrar til å skape og utvikle det rike kulturlivet vi har i Viken, sier fylkesordføreren.

Takknemlig

Portrettbilde av prisvinner Alexander Krohg Plur - Klikk for stort bildeStolt og takknemlig prisvinner: Alexander Krohg Plur Knut Werner Lindeberg Alsén

–Jeg er takknemlig for å bli tildelt denne prisen, som jeg setter veldig høyt. Jeg har alltid arbeidet for å synliggjøre og bruke det potensialet som kunst- og kulturlivet har for hvert individ, for skole, samfunn og inkludering – og for en samfunnsutvikling mot en kreativ, nyskapende og levende fremtid.

– Dette har medført utallige tiltak og prosjekter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et slikt arbeid krever gode samarbeidspartnere, og her har fylkeskommunen stått i spissen, som en imponerende, samskapende drivkraft for sine kommuner, institusjoner og organisasjoner. Et imponerende engasjement, som kommer alle innbyggerne i fylket til gode. Takk for et godt og langvarig samarbeid, avslutter en fornøy prisvinner.

Om vinneren

Her er et utdrag fra faggruppens vurdering av vinneren:

«Alexander er i dag kultursjef i Ås kommune, og har vært en bauta i kultur- og kulturskole-Norge i snart førti år!

Han har vært med på å drive frem flere positive endringer i kulturskolene, og har vært en drivkraft i utviklingen av den moderne kulturskolen. Han har også tatt initiativ til de Viken-baserte tiltakene UngMusikk, UngKunst, samt prosjektene Opera Ung, Med Munch som mentor, og en rekke andre prosjekter og tiltak.

Han har vært engasjert som leder i en rekke organisasjoner, foreninger o.l. i norsk musikkliv, som Musikk i skolen, Musikk og ungdom, Rytmisk Musikkforum, Nordisk Union for Musikkutdannere, Norsk Musikkpedagogisk Union, Norsk skoleorkesterforbund, med mer».

Vi gratulerer!