Her kommer det asfalt

– Fylkesveiene våre binder sammen by og bygd. Vi jobber hele tiden for å gjøre dem bedre og tryggere, slik at de som ferdes på veiene våre skal komme trygt frem dit de skal. Nettopp derfor er ny asfalt viktig for trafikksikkerheten på veiene våre, sier Tonje Brenna (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.Arbeider drar nylagt asfalt utover med skuffe - Klikk for stort bilde Marte Berger Beck   

Fylkeskommune skal i år legge ut ca. 245 645 tonn asfalt på litt i underkant av 290 kilometer av fylkesveiene i Viken.Tonje Brenna - Klikk for stort bildeTonje Brenna Tom-Egil Jensen   

Asfalt i kilometer og tonn

I området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum skal vi legge ca. 76 641 tonn asfalt på ca. 96 kilometer fylkesvei.

I Follo og Østfold legger vi ca. 94 654 tonn asfalt på ca. 103 kilometer fylkesvei.

På Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker skal vi i år legge ca. 40 737 tonn på om lag 52 kilometere vei.

I tillegg kommer asfaltering i forbindelse med forsterkning, ca. 33 613 tonn, som fordeler seg over hele Viken.

– I 2021 skal vi bruke 288,9 millioner kroner på å asfaltere fylkesveiene i Viken, og det er en økning på 38,5 millioner kroner fra fjorårets budsjett.

Mer asfalt på fylkesveiene våre vil gi sikrere og bedre veier i hele fylket.

Det er bra både for innbyggerne og næringslivet i Viken, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Har lyst ut seks kontrakter

Fylkeskommunen har nå lyst ut seks ettårige kontrakter, to kontrakter i området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum, to kontrakter i området Follo og Østfold, og en kontrakt på Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker.

I tillegg lyser vi ut en forsterkningskontrakt for hele Viken.Olav Skinnes - Klikk for stort bildeOlav Skinnes (Sp), Fylkesråd for samferdsel Tom-Egil Jensen     

Miljø

– I tillegg til pris, tar vi også hensyn til utslipp, og for to av kontaktene har vi tildeling etter CO2-vekting. Det betyr at entreprenøren må dokumentere CO2- utslipp fra hele kjeden, altså fra råvaren og produksjon, til transport og til slutt utlegging av asfalt.

Dette skal de dokumentere i en EPD (Environmental product declaration). Den av tilbyderne som har lavest verdi på sin EPD, altså som har minst miljøbelastning, vil ikke få påslag på konkurransesummen sin. De andre får derimot fem kroner i påslag per ekstra kg høyere verdi i sin EPD.

– Målet med å bruke en slik vekting er å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt, sier Skinnes

De andre kontaktene har tildeling etter «Andre kriterier», i tillegg til pris. Her er også hensyn til miljø et kriterie entreprenøren kan tilby og få et prosentvis fratrekk for i konkurransesummen.

Til toppen