Hjelp oss med å ta vare på helleristningene!

På 6 000 år gamle helleristninger i Modum kommune fant arkeologene spor etter terrengsykler og spraying. Nå ønsker de hjelp til å ta vare på de unike sporene fra fortiden, og ber publikum være forsiktige i nærheten av disse. Ett tråkk kan være nok.
bilde av arkeolog Jone som steller helleristninger i Modum - Klikk for stort bildeArkeolog Jone Røst Kile-Vesik har som oppgave å ta vare på de gamle helleristningene i Viken. Hun ber folk være forsiktige rundt dem - de er skjøre Viken fylkeskommune/ Silje Haugsten Ellefsen  

Hvert år reiser arkeologer fra Viken fylkeskommune rundt i hele fylket for å se etter helleristninger fra både eldre steinalder (10 000 – 4000 f. Kr.) og bronsealder (1700 – 500 f.Kr.).

Helleristningene er en kilde til både opplevelser og kunnskap om fortidens samfunn. De er også svært sårbare, og for at ristningene skal overleve videre er det viktig at de behandles forsiktig.  

– Vær varsom!

Da arkeologene kom til Katfoss i Modum i år oppdaget de spor etter terrengsykler og spraying like ved de over 6 000 år gamle helleristningene.

Berget hvor helleristningene ligger er også veldig skjørt, og derfor er det viktig at besøkende er varsomme når de besøker dette kulturminnet.      

– Helleristningene har overlevd i flere tusen år og er blant de mest spennende kulturminnene våre, men dersom vi fortsatt skal kunne ha glede av dem, er det viktig at folk ikke tar eller ferdes på dem, eller tegner på dem for den saks skyld. I Modum er situasjonen slik at et uheldig støveltråkk er nok til å ødelegge ristningene, sier Jone Røst Kile-Vesik, helleristningsansvarlig i Viken.  

Kulturminnene er svært gamle, og er automatisk fredet ifølge kulturminneloven. Det betyr at det er ulovlig å gjøre noe som kan skade helleristningene.

Etter loven er de også omgitt av en sikringssone på fem meter, og området innenfor denne skal behandles på samme måte som selve helleristningene, med stor aktsomhet. En grunn til dette er å minske faren for at aktiviteter ødelegger de mange tusen år gamle kulturminnene.

– Vær så snill - ikke mal

– Helleristningene er ofte malt over med rød maling. Dette er noe som har blitt gjort av arkeologer i ettertid, og ikke noe som er bevart fra forhistoriens «kunstnere». Imidlertid kan dette slite på helleristningene i tillegg til at det er lett å male feil, og derfor er dette noe som ikke gjøres så ofte lenger. Dersom det skal gjøres, er dette et tiltak som krever ekspertvurdering fra arkeologene – for alle andre er det forbudt, sier Jone Røst Kile-Vesik.  

Noen enkle regler for hvordan du kan behandle helleristningene på en god måte:  

  • Ikke ta eller gå på helleristningene. 
  • Ikke tegn eller mal på eller ved helleristningene. 
  • Ikke tenn opp bål eller grill ved ristningene. 

– Så lenge folk opptrer varsomt rundt helleristningene, er vi glade for at de besøkes – og vi ønsker alle velkommen i sommer!, sier Jone.

Les om arkeologiske kulturminner

Tekst: Ole Christian Aslaksen/ Viken

Til toppen