Hurra for ny gang- og sykkelvei i Modum kommune!

Akkompagnert av sang fra fjerdeklasse ved Stalsberg skole, åpnet fylkesråd Olav Skinnes og ordfører i Modum kommune, Sunni Grøndahl Aamodt 1500 meter med ny gang- og sykkelvei i Modum.

Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, og ordfører i Modum kommune, Sunni Grøndahl Aamodt åpnet den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 2832  Eikerveien. I bakgrunnen, elever fra Stalsberg skole - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, og ordfører i Modum kommune, Sunni Grøndahl Aamodt åpnet den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 2832 Eikerveien. I bakgrunnen, elever fra Stalsberg skole Bente Espeseth, Viken fylkeskommune

I rundt ti kalde, varmet det både med sang, godord og servering da skolebarn, et lite knippe naboer og representanter fra entreprenøren, kommunen og fylkeskommunen var samlet for å markere den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 2832 Eikerveien. Veien er bygd fra krysset med Øvre Skalstadvei og til krysset med Stalsbergveien.

Et viktig trafikksikkerhetstiltak

- Endelig har vi fått på plass et tilbud for gående og syklende mellom Åmot og Geithus. Strekningen vi åpner i dag  har lenge vært ønsket og prioritert av Modum kommune, sa Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, da han og ordfører Sunni Grøndahl Aamodt kuttet båndet med en spade under den offisielle åpningen tirsdag 30. november.

- Jeg vil rette en stor takk til de som har måttet avstå grunn og annet i forbindelse med byggingen. Det er krevende å stå i, men jeg håper at alle nå er fornøyd med at det blir trygt og fint å ferdes langs denne veien. Nå er det gang- og sykkelvei helt herfra og til Åmot sentrum, og det er kjempefint, sa ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, som også henvendte seg til elevene med en oppfordring om å få de voksen til lå bytte ut bilen til fordel for å sykle eller gå.

Den nye gang- og sykkelveien har kostet rundt 40 millioner kroner, og prosjektet inkluderer også nytt veilys på hele strekningen, gangbru over bekken ved Ilenkleiva, omlegging av to avkjørsler og oppgradering av fire bussholdeplasser. Midtkraft Nett har flyttet trafoen som står ved Byggeriet, og tre høyspentstolper nær bekken ved Ilenkleiva. I tillegg er det lagt nytt overvannsanlegg langs hele strekningen.

- Det høres så enkelt ut å bygge en ny gang- og sykkelvei, men den er ofte nesten like dyrt å bygge som en fylkesvei, sa Skinnes i sin tale.

Skryt til entreprenøren

Den nye gang- og sykkelveien er bygget av Holthe Anlegg AS. Fra prosjektledere Kristine Utengen vanket det mye skryt til entreprenøren.

-Holthe Anlegg AS er et relativt ungt firma som vi ikke kjente så godt til, men samarbeidet har fungert utmerket fra første stund. Holdningen deres har vært at problemer er utfordringer som bare tar litt lenger tid, men at alt løser seg. Dere har stått på for å få veien ferdig innen fristen, sa Utengen, før hun ga en liten oppmerksomhet til anleggslederen hos entreprenøren.

Se også: Nå kan du sykle og gå trygt fra Gjelleråsen til Strømmen

Til toppen