Hvem bør få kulturpris og stipend i Viken?

Viken fylkeskommune deler ut Utviklingsstipend kultur, Årets fylkeskunstner 2022 og Viken fylkeskulturpris 2021. Frist for forslag til fylkeskulturpris og søknadsfrister for stipendene er 1. mars.
Bilde av vinner - Klikk for stort bildeVinner av fylkeskulturprisen 2020: Thomas T. Prestø. Hvem får prisen for 2021? Privat  

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen, håper på mange søknader på stipendene og nominasjoner til hvem som skal motta Viken fylkeskommunes andre fylkeskulturpris.

– Priser og stipender innen kunst og kultur skal gi inspirasjon og mulighet for utvikling. Samtidig gir de anerkjennelse og oppmerksomhet som kan være med å styrke dem som blir tildelt enten utviklingsstipend, arbeidsstipendet Årets fylkeskunstner eller fylkeskulturprisen, sier Tonje Kristensen.

Hun legger til: – Dette er viktige priser, fordi det bidrar til å inspirere og motivere enkeltutøvere i arbeidet med å produsere og formidle kunst og kultur, både i og utenfor Viken. Det er både svært mange og svært gode kulturaktører å ta av i Viken!

Årets fylkeskunstner

Årets fylkeskunstner er et arbeidsstipend på 175 000 kroner. Kunstnere innen alle sjangre kan søke, men kun etablerte og anerkjente kunstnere vil komme i betraktning. Søkeren må ha minst 50 prosent av sin årsinntekt fra kunstnerisk virksomhet og må ha bostedsadresse i Viken.

Søknadsfrist 1. mars.

Send inn din søknad

Viken fylkeskulturpris 2021

Viken fylkeskommune skal dele ut fylkeskulturprisen 2021. Prisen er på 50 000 kroner.

Kulturprisen er en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Det er ikke mulig å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater.Forslag må begrunnes. Kandidater til prisen skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Viken. Forslag må sendes innen 1. mars.

Send inn ditt forslag

Utviklingsstipend kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to Utviklingsstipend kultur. Hver av de på 50 000 kroner. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Søkere til stipendier skal være bosatt og/ eller ha sitt virke i Viken.

Det kan søkes om gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter. Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipendiet. Søknadsfrist 1. mars.

Send inn din søknad

Til toppen